Hải quan Bình Dương công bố 72 thủ tục hành chính trên mạng

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, qua rà soát thực tế thì bộ thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị này gồm 72 thủ tục. Trong đó, TTHC thực hiện tại cấp cục là 14 TTHC và thực hiện tại cấp chi cục là 58 TTHC.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nhằm giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương tìm hiểu và chủ động thực hiện đúng, đủ theo trình tự, nội dung yêu cầu của từng TTHC, các doanh nghiệp có thể khai thác thông tin theo 2 bước như sau: Bước 1: Vào trang http://csdl.thutuchanhchinh.vn; Bước 2: để tìm kiếm, nhập tên TTHC hoặc từ khóa liên quan đến TTHC; hoặc số hồ sơ TTHC vào cửa sổ tìm kiếm thủ tục hành chính.

Ví dụ: Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thủ tục về hải quan đối với hàng gia công thì gõ cụm từ này vào mục tìm kiếm trên, cơ sở dữ liệu sẽ kết xuất thông tin về thủ tục hành chính trên để doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện.

(K.Huyền)