Hải quan Bình Dương: Đạt trên 94% tờ khai chữ ký số

Theo thông tin mới nhất từ TTDL& CNTT- Cục Hải quan Bình Dương, từ thời điểm 1/11/2013 đến nay, toàn Cục Hải quan Bình Dương phát sinh 20.360 tờ khai, trong đó tổng số tờ khai hải quan điện tử (HQĐT) có chữ ký số là 19.102 tờ khai, chiếm 94%. Tính riêng trong ngày 11/11/2013, số tờ khai hải quan điện tử có chữ ký số (CKS) chiếm gần 100% trên tổng số tờ khai 2.736/2.763 tờ khai.

Thực hiện Theo Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/11/2013, CKS được sử dụng chính thức trong TTHQĐT.Thực hiện Theo Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/11/2013, CKS được sử dụng chính thức trong TTHQĐT.

Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), đặc biệt có sử dụng chữ kí số là 2.022 doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp làm thủ tục tại Bình Dương là 3.477 doanh nghiệp. Trong đó, số lương doanh nghiệp tham gia TTHQĐT là hơn 2.000 DN, các doanh nghiệp còn lại chủ yếu sử dụng qua dịch vụ khai thuê, khai báo từ xa, khai qua đại lý hải quan…. Trong thời gian này, Cục hải quan Bình dương cũng đang vận động doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ khai thuê mà không phải đại lý hải quan thì chuyển sang dung dịch vụ khai qua đại lý hải quan mà đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan để có thể sử dụng dịch vụ chữ ký số được thống nhất.

Đây là những tiền đề quan trọng đối với việc tham gia thực hiện VNACCS/VCIS (cả quá trình chạy thử và chính thức), đặc biệt thực hiện VNACCS/VCIS việc sử dụng chữ kí số là bắt buộc.

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua, Cục hải quan Bình dương đã tích cực vận động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đăng ký chữ ký số thông qua việc phối hợp với các công ty phần mềm như Công ty Thái Sơn , FPT… phổ biến tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp biết thông qua các buổi tập huấn Luật quản lý Thuế, thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ chữ ký số và đúng theo tiến độ cải cách hiện đại hóa của ngành hải quan. Nhằm phục vụ công tác chạy thử nghiệm hệ thống VNACC/VCIS vào 15/11/2013, đòi hỏi phía hải quan và các doanh nghiệp phải tham gia tập huấn đầy đủ, cập nhật các thông tin, văn bản có liên quan và cần hợp tác với cơ quan Hải quan trong thời gian chuyển giao công nghệ hải quan điện tử và tiến tới để triển khai hiệu quả hệ thống thông quan tự động hóa này và hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được vận hành vào 1/4/2014.

(Hà Phương)