Hải quan Bình Dương: Đề xuất gỡ vướng về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH2013- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Hải quan Bình Dương đã gặp một số vướng mắc về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung và điểm 1a Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC hướng dẫn các điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu. Theo đó, một trong những điều kiện mà người nộp thuế phải đáp ứng là: trong vòng 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được cơ quan hải quan xác định là không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại.

Mặt khác, theo các văn bản quy định xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại như: Căn cứ vào Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH2013 sửa đổi, bổ sung; căn cứ Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế (có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 thay thế Điều 14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP). Ngoài ra, căn cứ vào Điều 2 Thông tư 93/2010/TT-BTC ngày 28/6/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quy định các hành vi buôn lậu gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan.

Qua quá trình thực hiện, Cục Hải quan Bình Dương đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản trên để xét ân hạn cho các doanh nghiệp nhập nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu bị xử phạt vi phạm hành chính do Điều 2 Thông tư 93/2010/TT-BTC có phạm vi quá rộng, bao trùm cả nội dung của Điều 107 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH2013; Điều 9 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009, Điều 8 NghỊ định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.

Qua đó, nhằm để tạo điều kiện thuận lợi  tối đa cho doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện nay mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, Cục Hải quan Bình Dương đã gửi văn bản đề xuất với Tổng cục Hải quan cho phép Cục Hải quan Bình Dương xử lý theo hướng như sau:

Đối với trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính không thuộc hành vi bị xử phạt về trốn thuế, gian lận thương mại quy định tại điều 108 Luật QLT số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và khoản 34 Điều 1 Luật QLT đã được sửa đổi bổ sung; Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định tại điểm 1a Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và những vi phạm không thuộc hành vi bị xử phạt về trốn thuế, gian lận thương mại nêu trên kể từ ngày 01.11.2013 thì áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định.

(Lê Xuyền)