Hải quan Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan đã được Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngành Hải quan đặc biệt coi trọng và được đẩy mạnh. Trong kế hoạch cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan đã thu được kết quả rất khả quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo sự quản lý nhà nước về hải quan.

Hải quan Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp

Với chủ trương “luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp”, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, đối thoại với các Hiệp hội Doanh nghiệp của các quốc gia đã đang là đối tác, đầu tư tại Bình Dương như: Đài Loan, Hàn Quốc và Khối Châu Âu…để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nhanh chóng truyền tải các thông tin cập nhật về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động Hải quan tới cộng đồng DN. Thu thập ý kiến của các DN để phản ánh lên cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện những chính sách, quy định có liên quan. Đây được xem như là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành nói chung và Cục Hải quan Bình Dương nói riêng góp phần để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Chương trình cải cách hiện đại hóa của Cục Hải quan Bình Dương đề ra ngay từ đầu năm 2014 tập trung vào giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan cho doanh nghiệp ngay khi có phát sinh, kịp thời phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp tất cả các văn bản pháp luật chính sách mới về thuế, hải quan, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới được ban hành cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt kịp thời.

Trong năm 2014, để thực hiện được điều đó Cục Hải quan đã phối hợp với các Sở Ban ngành, tổ chức trong và ngoài tỉnh như Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở Ngoại vụ tỉnh, Phòng Thương mại và công nghiệp TP.HCM, các hiệp hội doanh nghiệp như Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Câu Lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương thực hiện trên 14 cuộc đối thoại với cộng đồng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 02 cấp là Cấp Cục và cấp Chi cục với nội dung chính là phổ biến Luật Hải quan 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2015 đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp biết và một số văn bản mới có liên quan đến chính sách mặt hàng và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp ngay tại các hội nghị. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của Cục Hải quan Bình Dương đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được từ công tác đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trong thời gian qua là “không để doanh nghiệp vướng rồi mới giải quyết”, theo kế hoạch, trong tháng 12/2014, Cục Hải quan Bình Dương sẽ phối hợp cùng với các Sở Ban Ngành trong tỉnh, VCCI chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Chi hội Thương gia Đài Loan tại Bình Dương, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tổ chức thêm các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo chủ đề tại Cục Hải quan Bình Dương. Nội dung chính của các của Hội nghị lần tới là Hải quan Bình Dương sẽ phổ biến rộng rãi Luật Hải quan 2014, một số Nghị định Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan thay thế cho Nghị định 154/2005/NĐ-CP, Thông tư 128/2013/TT-BTC… để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những chủ trương chính sách mới trong hoạt động hải quan, xuất nhập khẩu, không để doanh nghiệp và hải quan gặp vướng khi đi vào thực tiễn.

(Lê Xuyền)