Hải quan Bình Dương: Đứng đầu về số lượng DN đăng ký tham gia hệ thống VNACCS/VCIS

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hải quan Bình Dương, tính đến ngày 19/11/2013, trên địa bàn Cục đã có 1.494 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia vào hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương là đơn vị đứng đầu về số lượng DN đăng ký tham gia vào hệ thống VNACCS/VCIS, kế tiếp là các đơn vị như Hải quan TP. HCM, Đồng Nai…

Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới tất cả DN trên địa bàn.Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới tất cả DN trên địa bàn.

Để đạt được kết quả như trên, trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương đã nỗ lực trong việc vận động kêu gọi DN thông qua các buổi tập huấn Luật quản lý Thuế, thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS cho DN, tuyên truyền qua website Hải quan Bình Dương, qua việc kí kết tuyên truyền với các Hiệp hội DN để DN kịp thời nắm bắt và chung tay góp sức cùng với ngành Hải quan để có thể triển khai hệ thống thông quan điện tử với công nghệ từ Nhật Bản này đúng theo kế hoạch.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, số lượng DN thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đặc biệt có sử dụng chữ kí số là hơn 2.020/ 3.477 DN trong tổng số DN làm thủ tục tại Bình Dương. Trong đó, số lượng DN tham gia TTHQĐT là hơn 2.000 DN, các DN còn lại chủ yếu sử dụng qua dịch vụ khai thuê, khai báo từ xa, khai qua đại lý hải quan…

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục vận động DN đang sử dụng dịch vụ khai thuế mà không phải đại lý hải quan chuyển sang dùng dịch vụ khai qua đại lý hải quan để có thể sử dụng dịch vụ chữ ký số được thống nhất.

“Đây là những tiền đề quan trọng đối với việc tham gia thực hiện VNACCS/VCIS (cả quá trình chạy thử và chính thức), nhất là việc sử dụng chữ kí số là quy định bắt buộc trong thực hiện VNACCS/VCIS, đại diện Cục Hải quan Bình Dương khẳng định.

Để việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS được thống nhất và hiệu quả, Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới tất cả DN trên địa bàn. Dự kiến vào đầu năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức thêm một lớp đào tạo tập huấn cuối cùng cho tất cả DN chưa tham gia tập huấn...

(Lê Xuyền)