Hải quan Bình Dương: Gặp vướng về hàng hóa đưa vào kho ngoại quan để chờ cung cho tàu du lịch nước ngoài

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, hiện nay đơn vị đang gặp vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa là rượu và thuốc lá điếu đưa vào kho ngoại quan. Qua đó, Cục Hải quan Bình Dương đã có công văn kiến nghị Cục GSQL- Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn cụ thể về trường hợp vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trước đó, ngày 12/11/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã nhận được công văn số 09-13/CV/KTAVN về vướng mắc của Công ty TNHH KTA Việt Nam về việc đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm khô, tươi, đông lạnh, đồ hộp, nước ngọt, rượu, thuốc lá vào kho ngoại quan của công ty Swire cold storage và kho ngoại quan của công ty Nippon express ở Bình Dương bảo quản, sau đó mới xuất từng phần cho tàu du lịch Nautica theo từng chuyến neo đậu tại cảng Khánh Hội, TP HCM dùng làm thức ăn phục vụ hành khách trên tàu.

Qua cam kết, đối với hàng thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan chờ cung ứng cho tàu du lịch Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2265/TCHQ-GSQL ngày 05/5/2013 hướng dẫn thực hiện nhưng đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu du lịch thì hiện nay Cục Hải quan Bình Dương đang gặp vướng mắc, kiến nghị Tổng cục Hải quan.

Theo đó, căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm: Hàng từ nước ngoài quá cảnh lưu kho tại Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ 3.

Ngoài ra căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan: Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP, trừ hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tại Cục Hải quan Bình Dương đang phát sinh vướng mắc là mặt hàng rượu theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về mặt hàng thuốc lá điếu theo quy định điểm 3 khoản II thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 thì 02 mặt hàng này chỉ được làm thủ tục nhập khẩu tại các cửa khẩu quốc tế.

Tuy nhiên mặt hàng rượu, thuốc lá điếu mà công ty TNHH KTA Việt Nam đề nghị chỉ đưa vào kho ngoại quan bảo quản để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài. Và nếu không đưa vào tiêu thụ nội địa thì có được thực hiện thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu để đưa vào kho ngoại quan tại Bình Dương hay không?

(Hà Phương)