Hải quan Bình Dương: Hỗ trợ, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp

Tính đến ngày 31/10/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế trực tiếp cho trên 800 lượt câu hỏi vướng mắc, cung cấp trên 400 văn bản các loại có liên quan đến hoạt động hải quan cho đầu mối của các Hiệp hội doanh nghiệp như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Câu Lạc bộ XNK Bình Dương...

Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữ Hải quan Bình Dương và Hiệp hội doanh Nhật Bản.

Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữ Hải quan Bình Dương và Hiệp hội doanh Nhật Bản.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, đồng chí Nguyễn Trường Giang cho biết: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XK, NK và các hoạt động khác liên quan của người khai hải quan, người nộp thuế đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả của CBCC hải quan khi thực hiện nhiệm vụ. Công tác hỗ trợ người khai hải quan đã được Cục Hải quan Bình Dương thực hiện rất tốt công tác này từ năm 2010 đến nay thông qua Tổ tư vấn trực tuyến của Cục Hải quan Bình Dương.

Đây là một trong những mô hình mới lạ và được áp dụng đầu tiên tại Hải quan Bình Dương, chưa có Hải quan ở các địa phương khác áp dụng” - Ông Yamamoto Kazuhito- Trưởng khối công nghiệp 3 tại Bình Dương thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản nhấn mạnh.

Với nhiệm vụ là phải cung cấp kịp thời các loại văn bản mới liên quan đến thủ tục hải quan, Tổ tư vấn trực tuyến đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức tuyên truyền, thời gian và phân công cụ thể thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình dương đã thiết lập đường dây nóng của lãnh đạo Cục và các Chi cục, lập sổ theo dõi việc tư vấn, hỗ trợ thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan và hoạt động triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi toàn Cục. Bất cứ khi nào doanh nghiệp cần giải đáp thì có thể gửi mail, nhắn tin yahoo trực tuyến, gọi điện thoại cho bộ phận trả lời trực tuyến hoặc Lãnh đạo Cục giải đáp.

Đơn vị cũng thực hiện việc công bố công khai số điện thoại của CBCC được phân công hỗ trợ trả lời vướng mắc để người khai hải quan liên lạc, yêu cầu được tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, công khai tại địa điểm làm thủ tục hải quan giúp người khai hải quan biết và dễ dàng liên hệ. Tại nơi giải quyết thủ tục các khâu nghiệp vụ của các Chi cục đều tiến hành niêm yết các văn bản mới để tuyên truyền theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Dương thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương và trung ương, các Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp... để truyền tải cho DN biết các chính sách quản lí nhà nước về hải quan, pháp luật về thuế, quy trình thủ tục hải quan mới, những ưu đãi về hải quan khi doanh nghiệp tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.

(Lê Xuyền)