Hải quan Bình Dương: Nhiều biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại đối với hàng hóa XNK vào khu phi thuế quan (kho ngoại quan, kho bảo thuế, DN chế xuất), Cục Hải quan Bình Dương vừa ban hành Công văn số 1761/HQBD-GSQL, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

CBCC Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa XNK.CBCC Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa XNK.

Cụ thể, đối với các Chi cục Hải quan trực thuộc, Cục Hải quan Bình Dương yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, thu thập thông tin DN, nắm tình hình, đề xuất kịp thời việc kiểm tra hàng hóa đối với các lô hàng XNK có nghi vấn; kiểm tra đối chiếu chặc chẽ số liệu DN thanh khoản với cơ quan hải quan; tăng cường công tác kiểm tra định mức (DN chế xuất, DN bảo thuế); lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng hàng tồn kho đối với DN khi thanh khoản có nguyên liệu âm (DN chế xuất, DN bảo thuế).

Đối với Đội Kiểm soát Hải quan: tăng cường thường xuyên công tác điều tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, phòng chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa; phối hợp chặc chẽ với các cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, Công an để kiểm soát, nắm tình hình DN nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý hàng hóa ra vào khu phi thuế quan

(Xuyền Lê)