Hải quan Bình Dương: Phấn đấu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2013

Theo bảng xếp hạng của Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương năm 2012 xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố (năm 2011 xếp thứ 10/63); trong 09 chỉ số thành phần thì có 03 chỉ số liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan hải quan là: chỉ số về chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, chỉ số về chi phí không chính thức và chỉ số về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN).

Hải quan Bình Dương: Phấn đấu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2013

Để góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Bình Dương năm 2013, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

Giảm chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước

Để giảm chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, đến thời điểm này, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư số 196/2012/TT-BTC tại tất cả các đơn vị trực thuộc (7 Chi cục với 9 điểm thông quan) với tổng số tờ khai thực hiện hải quan điện tử: 541.921 tờ khai (chiếm 94,20% so với tổng tờ khai), kim ngạch XNK thực hiện HQĐT đạt trên 22 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 95,51% so với tổng kim ngạch). Việc triển khai HQĐT theo phiên bản Ver 4.0 phải đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan, ít có sự can thiệp của công chức và tạo thuận lợi cho DN, giảm chứng từ giấy, làm minh bạch hóa quá trình làm thủ tục hải quan

Triển khai có hiệu quả hoạt động máy soi container tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Chi cục Hải quan ngoài KCN. Hiện tại, bãi kiểm tra hàng hóa tập trung thực hiện kiểm tra hàng hóa cho các Chi cục gồm: Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN, Chi cục Hải quan KCN Việt Hương, Chi cục Hải quan KCN Việt Nam Singapore và Chi cục KCN Mỹ Phước, với công suất soi chiếu từ 75 - 80 container/ngày. Tính đến 15/11/2013, đơn vị đã soi chiếu cho hơn 9.782 container hàng hóa XNK thuộc 5.225 tờ khai hải quan. Việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi đang mang lại hiệu quả cao như rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho DN, thời gian soi chiếu trung bình từ 3-5 phút/container, nếu tính cả thời gian nhập dữ liệu vào hệ thống từ 5-7 phút/container. Giúp tiết kiệm chi phí bốc xếp, tháo dỡ hàng hóa, nhất là rút ngắn thời gian kiểm tra hàng hóa so với thủ công trước đây, giúp cho DN chủ động thời gian hơn...

Sử dụng có hiệu quả hệ thống camera quan sát để khách hàng, DN và lãnh đạo Chi cục giám sát thủ tục hải quan, kiểm tra, theo dõi việc làm thủ tục của công chức hải quan, kịp thời xử lý việc ách tắc và chậm trễ trong thông quan hàng hóa.

Thực hiện theo đúng cam kết “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” tại Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục Hải quan.

Đối với chỉ số về chi phí không chính thức

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chức năng như Phòng TCCB, Phòng Thanh tra tiến hành kiểm tra đột xuất về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức (CBCC); nghiêm cấm CBCC sử dụng thời gian trong giờ làm việc hành chính để làm công việc khác, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành; kiểm tra đột xuất để phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, đòi hỏi DN các khoản chi phí không chính thức.

Thủ trưởng các đơn vị cũng thường xuyên quán triệt đến các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với DN phải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, không để tồn đọng hồ sơ quá thời gian quy định. Các Chi cục bố trí công chức ở các khâu trong quy trình nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu, chuyên trách, phân công công việc cho CBCC khách quan.

Tính đến 31/10/2013, Cục đã tiến hành thực hiện kiểm tra theo kế hoạch 07 đợt, kiểm tra đột xuất 21 lượt, thanh tra, kiểm tra 01 đợt.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ DN

Để nâng cao chất lượng đối thoại với DN, tăng cường phổ biến chính sách, quy trình thủ tục hải quan mới, tháo gỡ khó khăn cho DN. Trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương thường xuyên phối kết hợp với VCCI Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án KCN, các Chi hội DN như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, khối Châu Âu… tổ chức nhiều hội nghị đối thoại. Qua đó, cộng đồng DN đánh giá cao sự sự hỗ trợ tích cực của Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đối với cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện việc nâng cấp trang website Cục Hải quan Bình Dương, thêm ngôn ngữ tiếng Anh và bổ sung tiếng Hoa; cập nhật thường xuyên và công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hải quan, các chủ trương chính sách mới; trả lời nhanh và chính xác các vướng mắc của DN qua mục “Trực tuyến”. Các vướng mắc của DN đều được cập nhật trên trang website Hải quan Bình Dương đã giúp cho DN chủ động hơn khi có nhu cầu tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho DN.

Tham gia ký kết quy chế phối hợp với các Hiệp hội DN của các quốc gia như Chi hội DN Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương, Chi hội DN Hàn Quốc, Đài loan, Câu lạc bộ XNK Bình Dương…

Trong năm 2013, Ban triển khai VNACCS/VCIS cũng đã tiến hành đào tạo miễn phí cho hơn 1.420 DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương về sử dụng chữ ký số, hệ thống thông quan điện tử tự động (còn gọi là hệ thống VNACCS/VCIS), Thông tư 128/2013/TT-BTC về quy định về thủ tục hải quan…

(Lê Xuyền)