Hải quan Bình Dương: Sơ kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra sau thông quan

Sáng ngày 06/11/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành sơ kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) theo Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục trong hoạt động kiểm tra sau thông quan kèm theo Quyết định số 346/QĐ-HQBD nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong nội bộ Cục Hải quan Bình Dương trong hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Hải quan Bình Dương: Sơ kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra sau thông quan

Tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng cho biết, với đặc thù tỉnh Bình Dương là địa phương có tờ khai hàng SXXK và gia công chiếm khoảng 83% trên tổng số tờ khai phát sinh trong toàn Cục, do đó trong những năm qua Cục Hải quan Bình Dương chủ yếu kiểm tra sau thông quan đối hai loại hình này; trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, mặt hàng nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như: may mặc, da giày, túi xách. Kết quả, lực lượng KTSTQ Cục Hải quan Bình Dương luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về KTSTQ. Cụ thể từ khi thành lập cho đến nay, đã thực hiện khoảng trên 200 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều hành vi sai phạm của các DN (chủ yếu là các gian lận định mức, tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá được miễn thuế mà không khai thuế, chênh lệch thiếu/thừa nguyên phụ liệu giữa hồ sơ thanh khoản và thực tế kho…), truy thu thuế cho Nhà nước trên 240 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đầu tư giảm, cùng với đặc thù của hoạt động KTSTQ (là hoạt động kiểm tra và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật của DN, số thu nộp NSNN qua hoạt động KTSTQ ít không đồng nghĩa với việc cho rằng hoạt động KTSTQ kém hiệu quả và ngược lại), thì việc giao chỉ tiêu 90 tỷ đồng thu nộp NSNN trong năm 2013 từ Tổng cục Hải quan là một áp lực rất lớn cho lực lượng KTSTQ Cục Hải quan Bình Dương.

Qua thời gian ngắn thực hiện Quy chế nhận thấy tình trạng cục bộ, phân khúc trong các mảng nghiệp vụ hải quan giữa khâu thông quan và khâu sau thông quan đã được khắc phục; các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đã thông hiểu và có sự hỗ trợ tích cực cho lực lượng kiểm tra sau thông quan; chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra sau thông quan thời gian vừa qua được nâng lên rõ rệt.

Ngoài kế hoạch kiểm tra được xây dựng đầu năm, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đã cung cấp một số thông tin có giá trị liên quan đến các dấu hiệu vi phạm pháp luật của DN trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, Chi cục KTSTQ đã tiến hành sàng lọc thông tin và đề xuất tiến hành KTSTQ ngay đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm cụ thể, rõ ràng. Trong Quý II và Quý III, đã triển khai KTSTQ tại trụ sở DN đối với 02 trường hợp ngoài kế hoạch là Công ty TNHH Nurian và Công ty TNHH Tatung Việt Nam (do Đội Kiểm soát và Phòng Quản lý rủi ro cung cấp thông tin); đã truy thu thuế 1,6 tỷ đồng, phạt VPHC trên 300 triệu đồng. Một số thông tin khác do các đơn vị cung cấp, Chi cục KTSTQ hiện nay đang tiếp tục củng cố thêm hồ sơ để KTSTQ trong thời gian tới.

Gặp nhiều vướng mắc trong quá trình kiểm tra sau thông quan

Ngoài những DN do các đơn vị chuyển đề nghị KTSTQ để xây dựng Kế hoạch KTSTQ theo kế hoạch vào đầu năm 2013, thì lực lượng KTSTQ nhận được rất ít lượng thông tin liên quan đến các vi phạm của DN từ các đơn vị chuyển đến, đặc biệt là thông tin từ các Chi cục. Bên cạnh những thông tin có giá trị, thì vẫn còn một số thông tin chung chung, chỉ là những thông tin chung về DN, chưa nêu được các dấu hiệu, cơ sở nghi vấn để đề nghị KTSTQ hoặc có trường hợp thông tin được chuyển đến khi đã hoàn thành xong việc KTSTQ.

Hiện nay, một số dự thảo văn bản pháp luật về hải quan có sự thay đổi quan trọng trong các quy định về KTSTQ. Theo Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/11/2013 bên cạnh chức danh Cục trưởng thì Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; phạm vi về thời hạn KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan, thời gian tiến hành KTSTQ tại trụ sở hải quan được quy định rất ngắn (thời gian kiểm tra tối đa 02 buổi làm việc đối với những tờ khai được thông quan trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày thông báo kiểm tra); trưởng đoàn kiểm tra không có quyền ban hành bản kết luận mà quyền này được trao cho người ban hành quyết định kiểm tra.  Do vậy, một số nội dung trong Quy chế không còn phù hợp, cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn quy định của pháp luật, như về thời hạn cung cấp thông tin liên quan dữ liệu, hồ sơ hải quan cho các trường hợp KTSTQ tại cơ quan hải quan.

Đạt được nhiều kết quả khả quan

Sau khi kết thúc kiểm tra, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra gửi các Chi cục, trong đó nêu rõ kết quả kiểm tra sau thông quan đối với DN, những sơ hở, sai sót trong hoạt động thông quan; cập nhật kết quả kiểm tra sau thông quan vào các chương trình theo quy định (Chương trình STQ01, Chương trình XLVPHC, KT559…).

Trên cơ sở đó, các  Chi cục thông quan đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, áp dụng biện pháp quản lý thích hợp đối với các DN có vi phạm theo quy định pháp luật, ngăn ngừa hành vi tái phạm; tổ chức cuộc họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những sai sót trong hoạt động nghiệp vụ của CBCC tại đơn vị dẫn đến vi phạm của DN (nếu có). Thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực ngày 01/7/2013, một số DN có hoạt động SXXK đã không được Chi cục thông quan cho hưởng thời gian ân hạn thuế 275 ngày do có hành vi trốn thuế, gian lận thuế được phát hiện qua công tác KTSTQ.

Các đơn vị phòng, ban chuyên môn đã phối hợp với Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết quả kiểm tra sau thông quan (quyết định ấn định thuế, quyết định xử lý vi phạm hành chính); hỗ trợ tích cực trong công tác theo dõi, quản lý nợ thuế, thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý nợ thuế quá hạn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về KTSTQ

Với khẩu hiệu “Hải quan là bạn đồng hành của DN”, thông qua công tác “hậu kiểm”, lực lượng KTSTQ Cục Hải quan Bình Dương bên cạnh công tác xử lý vi phạm, đã chú trọng hơn đến công tác phòng ngừa và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết thấu tình đạt lý các kiến nghị của DN. Đã phối hợp với các đơn vị tham mưu thuộc Cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về KTSTQ, cảnh báo hiện tượng sai phạm tại các buổi Hội nghị đối thoại với DN Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc; đồng thời, có nhiều kiến nghị về những bất cập trong chính sách pháp luật phát hiện qua công tác KTSTQ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các DN.

Trong thời gian tới, để thực hiện đúng quy định mới về KTSTQ tại trụ sở DN, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về số vụ và số thu nộp NSNN năm 2013, từ nay đến hết Quý IV năm 2013, bên cạnh các phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nêu ở trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu sau:

Các quy định mới về KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan chỉ thật sự phát huy hiệu quả đối với loại hình kinh doanh. Các Chi cục thông quan trong quá trình làm thủ tục hải quan cần tăng cường rà soát các trường hợp nhập kinh doanh, lưu ý rà soát về mã số, thuế suất và nhanh chóng chuyển các nghi vấn liên quan đến các vấn đề này đề nghị KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan đối với các tờ khai trong thời hạn quy định. Riêng về thời gian KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan, Chi cục KTSTQ sẽ có văn bản báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc về Tổng cục Hải quan để phát huy hiệu quả công tác KTSTQ.

Chi cục KTSTQ nghiên cứu, thu thập thông tin để tiến hành triển khai KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan các trường hợp còn lại theo Kế hoạch năm 2013 đã được duyệt theo đúng quy định mới tại Thông tư 128/2013/TT-BTC kể từ ngày 01/11/2013. Những trường hợp nào phức tạp thì chuyển tiến hành KTSTQ tại trụ sở DN. Các Chi cục, phòng ban hỗ trợ cung cấp dữ liệu, hồ sơ hải quan trước và trong quá trình KTSTQ trong thời hạn theo đề nghị của Chi cục KTSTQ để Chi cục KTSTQ tiến hành KTSTQ các vụ việc có hiệu quả theo đúng quy định mới tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

(Chấn Phong)