Hải quan Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách

Nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 - 10/9/2013) và chào mừng 22 năm thành lập Cục (5/9/1991 - 5/9/2013), Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến toàn thể CBCC trong toàn Cục quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu là tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2013 trong hoàn cảnh thu ngân sách ở hầu hết các địa phương đều đang gặp khó khăn nhất định.

Hải quan Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách

Tính đến 15/8 số thu ngân sách của Cục Hải quan Bình Dương đạt hơn 6.100 tỉ đồng, đạt khoảng 66% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (9.350 tỉ đồng) và đạt gần 68% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Bình Dương giao (9.000 tỉ đồng).

Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong 4 tháng cuối năm, Cục Hải quan Bình Dương cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động XNK, thực hiện chính sách pháp luật đúng quy định, chặt chẽ, chính xác, không gây phiền hà cho người khai hải quan, người nộp thuế. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trong đó, tập trung giải quyết nhanh vướng mắc về áp mã, giá hàng hóa. Rà soát lại các nguồn thu để đẩy nhanh việc thực hiện công tác thu thuế, công tác thu hồi nợ đọng thuế phấn đấu thu đạt chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2013.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của ngành về phòng, chống tham nhũng; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động. Triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, trong thời gian tới Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức đào tạo chi tiết Hệ thống VNACCS/VCIS cho công chức hải quan và các DN sau khi Tổng cục Hải quan tiến hành tập huấn đợt 3 cho Ban triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại 12 đơn vị Cục Hải quan thành phố phía nam được tổ chức tại Bình Dương để kiểm tra lại một cách chính xác Hệ thống vận hành có ổn định, có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành trước tháng 11/2013; tiếp tục phấn đấu cải cách hành chính đảm bảo đúng theo chỉ số hoạt động Hải quan, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Bình Dương.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong tháng 8/2013, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều biện pháp tăng thu như: chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn của tỉnh, tạo môi trường công khai, minh bạch và thuận lợi khi doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn, góp phần làm tăng nguồn thu cho đơn vị.

Ngoài ra, công tác quản lí và thu hồi nợ đọng thuế được Cục Hải quan Bình Dương triển khai ráo riết. Nợ quá hạn và nợ cưỡng chế chuyên thu tại Cục Hải quan Bình Dương hiện còn trên 108 tỉ đồng, chiếm 1,77% so với tổng thu ngân sách của đơn vị và 1,16% so với dự toán thu ngân sách. Số nợ này chủ yếu là nợ của các doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động, doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ và nợ của doanh nghiệp mất tích không có khả năng thu hồi.

Đối với xử lí nợ đọng thuế, trong tháng 8/2013, Cục Hải quan Bình Dương dựa trên cơ sở, chứng từ, sổ sách kế toán thuế XNK, kiểm tra, rà soát việc nợ thuế của doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, chấm dứt hoạt động, cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, mang theo hóa đơn… để có biện pháp xử lí, thu hồi nợ thuế XNK, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK trước khi giải phóng hàng, tránh thất thu NSNN. Với biện pháp này, khiến số nợ quá hạn tại đơn vị không phát sinh.

Để chủ động trong việc thu hồi nợ thuế, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động phối hợp với các Chi cục có phát sinh số thu để phối hợp với Cục quản lí Xuất nhập cảnh thực hiện cưỡng chế dừng xuất cảnh đối với người đứng đầu của một số công ty nợ thuế, có khả năng phá sản, có dấu hiệu bỏ trốn; phối hợp với các ngân hàng để được cung cấp thông tin về tài khoản của doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt có dấu hiệu ngưng hoạt động, bỏ trốn; Phối hợp với các Chi cục rà soát các doanh nghiệp có số nợ lớn, nợ của các doanh nghiệp có khả năng thu hồi và không có khả năng thu hồi trong năm 2013 để có những biện pháp đốc thu phù hợp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục cũng quán triệt đến thủ trưởng các Chi cục phải thường xuyên theo dõi, quan tâm cấp dưới thuộc quyền, nhắc nhở CBCC có biện pháp và báo cáo kịp thời những doanh nghiệp không làm thủ tục XNK trong khoảng một tháng một cách bất thường để có biện pháp quản lý, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra, phát sinh thêm tình trạng doanh nghiệp ngưng hoạt động sau đó bỏ trốn, tẩu tán tài sản làm tăng nợ xấu cho đơn vị.

Cục Hải quan Bình Dương cũng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế, mời gọi doanh nghiệp đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, đúng thời gian quy định. Xây dựng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua ở đơn vị, là tấm gương tiêu biểu để các đơn vị và cá nhân khác noi theo.

(Lê Xuyền - Cục Hải quan Bình Dương)