Hải quan Bình Dương: Tăng cường đối thoại doanh nghiệp là “giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN”

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan được Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Hải quan đặc biệt coi trọng và được đẩy mạnh. Với những nỗ lực rất đáng biểu dương khen ngợi của cán bộ, công chức trong toàn ngành, sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan hữu quan, cũng như nguồn tài trợ của Chính phủ nước ngoài như Nhật Bản… trong kế hoạch cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan đã thu được kết quả rất khả quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo sự quản lý nhà nước về hải quan.

Buổi đối thoại giữa Hải quan Bình Dương và Doanh nghiệp Nhật Bản.Buổi đối thoại giữa Hải quan Bình Dương và Doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện nay, Cục Hải quan Bình Dương đang áp dụng hệ thống thủ tục hải quan điện tử phiên bản 4.0; triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC cho tất cả các đơn vị Chi cục Hải quan trực thuộc Cục. Đây có thể xem là thành công rất lớn trong tiến trình hiện đại hóa ngành Hải quan theo cơ chế một cửa.

Trong năm 2014 ngành Hải quan sẽ triển khai áp dụng hệ thống thông quan tự động tích hợp VNACCS/VCIS. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn đại đa số doanh nghiệp trên cả nước vẫn còn rất mơ hồ và phân vân, có ý kiến trái chiều nhau về việc áp dụng dự án này vào thông quan hàng hóa. VNACCS/VCIS là hệ thống sẽ giúp cho quá trình thông quan điện tử nhanh chóng và đơn giản hơn, mở rộng các thủ tục khai hải quan, phân luồng tự động, áp dụng cơ chế một cửa, thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải đi tới cơ quan Hải quan hay các cơ quan hữu quan có liên quan. Việc xử lý thông tin được thực hiện tự động từ khâu tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả.

Thực hiện theo chương trình cải cách hiện đại hóa của Cục Hải quan Bình Dương và nhằm để phổ biến các văn bản pháp luật mới về thuế, hải quan cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nắm vững các quy định về: quy trình thủ tục hải quan điện tử đang áp dụng và định hướng áp dụng mô hình hệ thống VNACCS/VCIS, ưu điểm của hệ thống VNACCS/VCIS, hướng dẫn cho doanh nghiệp về việc kiểm tra hàng hóa tại bãi tập trung… Dự kiến trong tháng 6/2013, Cục Hải quan Bình Dương sẽ phối hợp cùng Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm thủ tục Hải quan tại Cục Hải quan Bình Dương.

Được biết, trong tháng 5/2013 Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp cùng VCCI chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay, tình hình thu ngân sách của toàn ngành gặp rất nhiều khó khăn. Cục Hải quan Bình Dương với chủ trương “luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp” sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, đối thoại với các Hiệp hội Doanh nghiệp của các quốc gia đã đang là đối tác, đầu tư tại Bình Dương như: Đài Loan, Hàn Quốc và khối châu Âu… để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nhanh chóng truyền tải các thông tin cập nhật về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động hải quan tới cộng đồng doanh nghiệp. Thu thập ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh lên cấp có thẩm quyền, nhằm hoàn thiện những chính sách, quy định có liên quan. Đây được xem như là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành, góp phần chung để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao…

(Lê Xuyền)