Hải quan Bình Dương: Tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Đội ngũ chuyên gia

Sáng ngày 10/5/2014, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức hội thảo nhằm nâng cao năng lực chất lượng hoạt động của Đội ngũ chuyên gia tại Cục Hải quan Bình Dương. Tham dự hội thảo lần này, có Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng ban khối tham mưu, Chi cục và hơn 40 CBCC đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, đây là những cán bộ công chức đã công tác nhiều năm tại  đơn vị, am hiểu và chuyên sâu hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ.

Hải quan Bình Dương: Tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Đội ngũ chuyên gia

Phát biểu tại buổi hội thảo, Đồng chí Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương nhấn mạnh: “Buổi hội thảo này nhằm mục đích trao đổi, thẳng thắn chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác tại các đơn vị với nhau, học hỏi lẫn nhau, cũng như nêu lên những thuận lợi, khó khăn mà các Tổ chuyên gia của Cục đang gặp phải trong quá trình công tác như tình hình nhân sự, trình độ CBCC trong các lĩnh vực, tình hình luân chuyển có làm ảnh hưởng gì đến quá trình hoạt động của các Chuyên gia hay không…”.

Thay mặt nhóm chuyên gia về công tác xuất xứ hàng hóa, Đồng chí Nguyễn Thị Quế Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông cho biết, nhóm hoạt động chuyên về lĩnh vực biên soạn tài liệu giảng dạy về công tác kiểm tra C/O. Trong thời gian qua, nhóm cũng đã tiến hành hệ thống lại toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa, tuy nhiên theo nhận xét của nhóm thì việc hệ thống tất cả các văn bản liên quan đến công tác C/O là hết sức phức tạp vì mọi vụ việc thường có một văn bản hướng dẫn chi tiết riêng không thể đem áp dụng cho vụ việc khác nếu có phát sinh. Tuy nhiên trước những khó khăn đó, nhóm chuyên gia về công tác C/O cũng đã kịp hoàn thành xong Đề tài “những điểm cần lưu ý trong công tác kiểm tra C/O tại Cục hải quan Bình Dương” và phối hợp với Cục GSQL tập huấn cho CBCC tại Cục Hải quan Bình Dương về kinh nghiệp trong công tác này.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nhóm cũng gặp khó khăn như vẫn còn một thành viên trong nhóm chưa tham gia tập huấn về công tác kiểm tra C/O và những phát sinh về C/O tại Bình Dương thường không nhiều, không quá phức tạp, chỉ tập trung vào một số mặt hàng nào đó và chủ yếu là C/O form D cho nên việc nâng cao kinh nghiệm thực tiễn về công tác này tại Cục Hải quan Bình Dương gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia về định mức gia công và sản xuất xuất khẩu đã xây dựng xong đề cương hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra định mức hàng sản xuất xuất khẩu, gia công tại đơn vị đối với 02 ngành chiếm tỷ lệ cao là hàng may mặc và ngành gỗ. Tuy nhiên nhóm cũng gặp nhiều khó khăn như việc luân chuyển CBCC, chưa có dữ liệu chuẩn về căn cứ xác định định mức chuẩn, việc kiểm tra định mức phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng xác định của từng CBCC trong khi phần mềm điện tử chưa có khả năng xác định được định mức nào là chính xác, định mức nào có nghi vấn… nên khi khai báo, từng doanh nghiệp khai báo không giống nhau ứng với thông số kỹ thuật của từng doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra của Hải quan.

Đại diện nhóm chuyên gia về định mức gia công và sản xuất xuất khẩu, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Mỹ Phước cho biết: “vừa qua, nhóm cũng đã xây dựng xong đề cương hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra định mức hàng sản xuất xuất khẩu, gia công tại đơn vị đối với 02 ngành chiếm tỷ lệ cao là hàng may mặc và ngành gỗ. Tuy nhiên nhóm cũng gặp nhiều khó khăn như việc luân chuyển CBCC, chưa có dữ liệu chuẩn về căn cứ xác định định mức chuẩn, việc kiểm tra định mức phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng xác định của từng CBCC trong khi phần mềm điện tử chưa có khả năng xác định được định mức nào là chính xác, định mức nào có nghi vấn… nên khi khai báo, từng doanh nghiệp khai báo không giống nhau ứng với thông số kỹ thuật của từng doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra của Hải quan.

Tại buổi hội thảo, các Nhóm, Tổ chuyên gia khác thuộc Cục như: Nhóm chuyên gia về HS, trị giá hải quan, thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế, thông tin … cũng trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động thời gian qua.

Trong thời gian qua, một số tổ chuyên gia như tổ HS, xuất xứ hàng hóa… cũng đã tự xây dựng tài liệu và tổ chức tự đào tạo cho toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt kịp thời. Đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên tương đối hiệu quả, và đặc biệt là nhóm chuyên gia thông quan điện tử đã thành lập rất lâu và hiệu quả đạt được rất cao, khẳng định được năng lực chuyên sâu, từng bước nâng cao trình độ CBCC. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Phước Việt Dũng- Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương nhấn mạnh các nhóm chuyên gia cũng cần quan tâm các vấn đề như sau: về chế độ thông tin liên lạc, sinh hoạt giữa các thành viên, phát huy năng lực các thành viên trong nhóm, công tác phối hợp giữa Thủ trưởng các đơn vị với các chuyên gia… và trong thời gian tới, các nhóm chuyên gia phải có quy chế hoạt động riêng và công tác phối hợp giữa các nhóm trong quá trình hoạt động.

(Lê Xuyền)