Hải quan Bình Dương: Thu NSNN đạt 105,7 % so với kế hoạch

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Cục Hải quan Bình Dương, Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Giang cho biết, năm 2015, Cục Hải quan Bình Dương đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đ/c PCT Nguyễn Trường Giang thông qua báo cáo năm 2015. Đ/c PCT Nguyễn Trường Giang thông qua báo cáo năm 2015.

Cụ thể: Số thu NSNN từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 là 10.304 tỷ đồng đạt 105,7 % so với kế hoạch Bộ giao (9.750 tỷ đồng); đạt  103,04% so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao (10.000 tỷ đồng); 102,02 % so với chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao (10.100 tỷ đồng); tăng 4,71% so cùng kỳ năm 2014 (9.840.429.721.487 đồng). 

Trong năm 2015, số doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương: 4.541 DN tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2014; Số tờ khai đã làm TTHQ là 1.052.640TK  (trong đó: 652.579 TK xuất khẩu tăng 13,2%; 400.061TK nhập khẩu tăng 8,71%), tăng 11,45% so với cùng kỳ năm 2014; Kim ngạch XNK đạt hơn 34 tỷ 743 triệu USD tăng 4,81% so cùng kỳ năm 2014 (trong đó, kim ngạch XK đạt hơn 19 tỷ 806 triệu USD tăng 5,73%, kim ngạch NK gần 14 tỷ 937 triệu USD tăng 3,62%).

Ngoài ra, năm 2015 là năm có thể nói Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều thành quả trong công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan như: Việc triển khai kiểm tra hàng hóa qua máy soi container tại địa điểm kiểm tra tập trung giúp cho doanh nghiệp thông quan nhanh hàng hóa và giảm chi phí. Tổng cộng năm 2015, đơn vị đã soi chiếu được 5.281 container thuộc 3.822 tờ khai, phát hiện vụ 7 vi phạm với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 163 triệu đồng.Ngoài ra công tácnghiên cứu ứng dụng các phần mềm CNTT tiện ích cũng đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Từ Tháng 7/2015, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đưa vào ứng dụng phần mềm tiện ích quản lý hàng hóa ra vào kho CFS cho tất cả các kho trên địa bàn tỉnh, giúp công tác quản lý được thực hiện qua hệ thống, số liệu chính xác, thuận lợi, nhanh chóng so với làm thủ công. Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu để triển phần mềm quản lý hàng hóa ra vào kho ngoại quan, dự kiến sẽ triển khai vào quý I/2016.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đánh giá cao sự tích cực của Cục Hải quan Bình Dương trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa, lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho rằng: thời gian qua Cục Hải quan Bình Dương thường xuyên thực hiện công tác đối thoại với các doanh nghiệp kể cả khi các Hiệp hội có nhu cầu thì Hải quan Bình Dương đều sẵn sàng bố trí cán bộ tham dự đầy đủ; phối hợp với đại lý hải quan, Hội XNK tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về kho ngoại quan, kho CFS nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách mới, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Trong năm 2015, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã phát hiện, lập biên bản tổng cộng 458 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, có 49 vụ vi phạm về gian lận thương mại, tổng số tiền phạt và truy thu thuế gần 83 tỷ  đồng. Công tác kiểm tra sau thông quan đã đạt trên 119 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao gần 40 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ghi nhận, và biểu dương những kết quả đạt được của Cục Hải quan Bình Dương trong năm 2015. Đó là sự quyết tâm cao của cả một tập thể, tập trung nỗ lực của đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính, làm chủ hệ thống VNACCS/VCIS, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ máy móc, thiết bị CNTT hiện đại, áp dụng nhiều sáng kiến như ban hành sổ tay nghiệp vụ phát miễn phí cho doanh nghiệp… tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách; so với chỉ tiêu của Quốc hội, HĐND, Bộ Tài chính giao đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả ngành Hải quan.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị trong năm 2016, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cần tập trung hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, gồm: Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan một cách mạnh mẽ hơn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu hải quan, áp dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại. Với chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016 là 10.500 tỉ đồng là nhiệm vụ không kém phần khó khăn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương ngay từ đầu năm cần xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tự đào tạo đội ngũ CBCC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác xuyên phòng chống tiêu cực, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, sách nhiễu đối với doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao từ phía Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp FDI đến từ tư tại tỉnh Bình Dương.

(Lê Xuyền)