Hải quan Bình Dương: Triển khai các giải pháp thu NSNN 4 tháng cuối năm 2013

Cục Hải quan Bình Dương vừa cho biết, tính đến thời điểm 31/8/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp NSNN đạt hơn 6.600 tỷ đồng, đạt hơn 70% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (9.350 tỉ đồng) và đạt hơn 73% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Bình Dương giao (9.000 tỉ đồng). Nếu so với chỉ tiêu phấn đấu theo Công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2013 của Tổng cục Hải quan đến 31/12/2013 là 10.000 tỷ đồng thì đạt 66% chỉ tiêu được giao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, số tờ khai tăng 8,75%, kim ngạch XNK tăng 16,46%, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Bình Dương tăng 8,94%, riêng số thu nộp ngân sách tăng 34,54%...

Theo đánh giá của Cục Hải quan Bình Dương thì đây là một trong những tín hiệu đang mừng, tuy nhiên, trước tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, quán triệt cho tất cả các đơn vị trong Cục không được phép lơ là, chủ quan làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa ra một số giải pháp trong 4 tháng cuối năm 2013, phấn đấu đạt được những nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như sau:

Duy trì triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương theo đúng quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính theo hướng có chiều sâu, hiệu quả, đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.

Chuẩn bị nhân sự, tập huấn chi tiết về quy trình hệ thống VNACCS/VCIS do Nhật Bản chuyển giao cho ngành Hải quan Việt Nam.

Tập trung nguồn nhân lực cho công tác thu nộp ngân sách, tập trung phấn đấu thu NSNN năm 2013 đạt dự toán do Bộ Tài chính giao và cố gắng hoàn thành chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao là 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm đơn vị sẽ tập trung tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tối thiểu nợ đọng; Phấn đấu đến 31/12/2013, số nợ chuyên thu quá hạn không quá 1% so với tổng nộp NSNN.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 65/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương… để quản lý tốt hàng hóa XNK, đấu tranh chống buôn lậu có hiệu quả. Duy trì thường xuyên công tác phối hợp với lực lượng 127/BD trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp 993/QCPH-HQBD-CABD giữa lực lượng Hải quan và Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Bình Dương sau thông quan.

Triển khai thủ tục HQĐT tích hợp chữ ký số theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP, Thông tư 196/2012/TT-BTC; Cài đặt hệ thống CNTT phục vụ VNACCS/VCIS, nâng cấp các hệ thống CNTT khác tại TTDL và các địa điểm làm thủ tục hải quan tương thích với hệ thống VNACCS/VCIS; Thường xuyên nâng cấp các hệ thống này khi có bản nâng cấp và thông báo của Tổng cục Hải quan...

(Lê Minh)