Hải quan Bình Dương : Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính về hải quan theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm hạn chế tối đa phiền hà về thủ tục hải quan theo tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết 19, đồng thời thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai minh bạch bộ TTHC lên website và tại quầy thủ tục theo Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Hải quan Bình Dương ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP.HCM.Hải quan Bình Dương ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP.HCM.

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2015 – 2016 theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia có liên quan đến hoạt động hải quan trong giai đoạn 2015- 2016. Trong thời gian tới Hải quan Bình Dương sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:    

Triển khai nhiệm vụ hợp tác - đối tác với DN

Ngay từ đầu năm 2015, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong toàn đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hiện đại hóa, để tạo tối đa hóa thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt là trong nhiệm vụ hợp tác đối tác với các doanh nghiệp. Với phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp” để cơ quan hải quan tạo thuận lợi, giúp đỡ doanh nghiệp ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất và kinh doanh, đảm bảo các  doanh nghiệp XNK ngày càng tuân thủ pháp luật về hải quan và thuế XNK, đơn vị đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương.

Kết quả: Trong 09 tháng đầu năm 2015, tổ phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức đối thoại, tham vấn để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp như: Tại trụ sở Cục đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các Hiệp hội Nhật Bản, Đài Loan, Hàn quốc...,tổ chức phiên tham vấn với Công ty TNHH APL-NOL VN về quy trình hải quan kho CFS; Chi cục Hải quan Vsip đã tổ chức ký kết thiết lập quan hệ đối tác 05 DN trên địa bàn có số lượng lớn về kim ngạch và số tờ khai, Chi cục HQ cảng Tổng hợp  đã tổ chức lồng ghép buổi tiếp xúc và đối thoại với DN, Chi cục Hải quan NKCN đã tổ chức tham vấn với công ty U&I nhằm đảm bảo có sự thống nhất cao giữa Hải quan và DN trong quá tình làm thủ tục XNK. Đồng thời các Chi cục trực thuộc cũng đã đồng loạt tổ chức Hội nghị đối thoại với các DN làm thủ tục trong địa bàn.

Triển khai Nghị định, thông tư theo Luật hải quan mới ban hành

Trong năm 2014, Cục đã ban hành công văn số 1956/KH-HQBD ngày 06/8/2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật hải quan năm 2014. Theo đó, đã giao cho các phòng ban nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị và triển khai chu đáo khi Luật Hải quan chính thức có hiệu lực trong 2015. Việc triển khai Luật tích cực và kịp thời giúp tạo thuận lợi hơn cho DN trong vấn đề khai báo thủ tục hải quan. 

Trong năm 2015, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt tập huấn cho các CBCC cũng như các DN trên địa bàn về việc triển khai thông tư và Luật Hải quan theo quy định, đồng thời tiếp tục tổng hợp xử lý vướng mắc từ các đơn vị trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và triển khai 10 quy trình theo QĐ 1966/QĐ-TCHQ. Nhìn chung, hoạt động XNK trên địa bàn được thuận lợi, những khó khăn cho DN và hải quan từng bước được tháo gỡ; đến nay, hoạt động XNK diễn ra thuận lợi ...

Triển khai kiểm tra hàng hóa qua máy soi

Thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm 2015 Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai soi chiếu hàng hóa qua container cho 04 Chi cục: Chi cục HQ KCN Việt Nam-Singapore, Chi cục HQ KCN Mỹ Phước, Chi cục Hải quan Việt Hương, và Chi cục HQ Ngoài Khu công nghiệp. Thời gian thực hiện kiểm tra thực tế qua máy soi đối với hàng hoá có hình ảnh soi chiếu rõ ràng, không nghi vấn bình quân khoảng 06 phút/container.

Hải quan Bình Dương : Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP ảnh 1
CBCC Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa qua máy soi.

Qua thời gian triển khai máy soi container đã tạo được thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan, cụ thể:

- Phía doanh nghiệp:

+ Thời gian kiểm tra qua máy soi nhanh hơn so với kiểm tra thủ công. Do đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian hơn và hàng hoá thông quan nhanh hơn so kiểm tra thủ công.

+ Kiểm tra bằng máy soi doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí: chi phí nhân công bốc xếp, dỡ hàng hoá, lưu conatainer (kiểm tra qua máy soi không cần bốc dỡ hàng hoá); đảm bảo an toàn cho hàng hoá xuất khẩt, nhập khẩu, đặt biệt đối với hàng hoá dễ vỡ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hoá hạn chế chuyển dịch (do không phải dỡ hàng hoá xuống).

+ Đáp ứng quy định hàng hóa xuất khẩu của một số thị trường quốc tế đòi hỏi hàng hóa xuất khẩu phải qua soi chiếu.

- Phía Hải quan: Qua phân tích hình ảnh soi chiếu, Hải quan sẽ phát hiện nhanh và kịp thời hàng hoá khai báo sai, hạn chế và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, nhập cấm cất giấu, trà trộn trong các lô hàng khẩu xuất khẩu hàng.

Tiếp tục đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác cải cách TTHC là công khai Bộ TTHC trong ngành Hải quan để giúp cho người dân và DN dễ dàng tiếp cận, thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, đơn vị duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc, đã triển khai đồng bộ truyền nhận dữ liệu giữa Hải quan – Kho bạc theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Thực hiện tốt thu thuế qua ngân hàng.

Quá trình áp dụng tại Cục HQBD luôn đảm bảo thực hiện theo đúng qui định, chưa có khó khăn vướng mắc gì. Qua thực hiện rà soát nhằm đơn giản hóa và loại bỏ các thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục HQBD đã có báo cáo các đề xuất kiến nghị cụ thể với các Vụ, Cục chức năng thuộc TCHQ.

Duy trì thời gian thông quan, giải phóng hàng theo kết quả đo năm 2014 tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tác động giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng. Triển khai có hiệu quả Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC; tổ chức tập huấn các quy trình nghiệp vụ theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ cho CBCC.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp: Xây dựng, thực hiện các quy chế phối hợp và bản ghi nhớ phối hợp với Sở ban ngành trong tỉnh, Chi cục KDTV Vùng II, Trung tâm 3 tại TP.HCM.

Lập kế hoạch xây dựng, triển khai các phần mềm tiện ích, tích hợp trên chương trình VNACCS/VCIS, phần mềm quản lý kho ngoại quan: Tham mưu LĐC Xây dựng các phần mềm tiện ích hỗ trợ cho Cục Hải quan Bình Dương và cho phía đầu doanh nghiệp.

Triển khai an toàn hệ thống VNACCS/VCIS và các chương trình vệ tinh, đảm bảo an toàn, an ninh, và hiệu quả: Tiếp tục theo dõi và mở rộng phối hợp thu NSNN theo phương thức điện tử với các NHTM trên địa bàn tỉnh.

(Lê Xuyền)