Hải quan Bình Dương: Triển khai hải quan điện tử đạt tỷ lệ cao

Theo tin từ Cục Hải quan Bình Dương, 8 tháng năm 2013, đơn vị này đã làm thủ tục cho hơn 359.263 tờ khai. Trong đó, tỷ lệ tờ khai hải quan điện tử đạt 95,13%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 15,591 tỷ USD, kim ngạch khai báo hải quan điện tử chiếm 95,94%. Hiện nay, Cục Hải quan Bình Dương cũng đang chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực cần thiết để triển khai hải quan điện tử với các loại hình tờ khai còn lại theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (khai báo hải quan điện tử cho doanh nghiệp chế xuất).

Hải quan điện tử được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa, thống nhất và phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Thủ tục hải quan điện tử có những ưu điểm mà thủ tục hải quan thông thường không có được. Do vậy khi thực hiện thông quan điện tử sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước. Điều này rất quan trọng khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

(TK)