Hải quan Bình Dương: Triển khai hướng dẫn về những điểm mới của pháp luật đến DN

Để kịp thời cập nhật, hướng dẫn cụ thể về những điểm mới của pháp luật Hải quan vừa được sửa đổi bổ sung đến cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hạn chế sai sót, mất thời gian làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức đến từng Chi cục trực thuộc, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và hướng dẫn về những điểm mới của pháp luật Hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Hải quan Bình Dương: Triển khai hướng dẫn về những điểm mới của pháp luật đến DN

Tại các hội nghị đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp đang làm thủ tục tại các Chi Cục trực thuộc Hải quan Bình Dương, đại diện Cục Hải quan đã phổ biến đến cộng đồng về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung Luật Hải quan; những điểm mới của Luật Hải quan 2014. Trong đó tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính là: Nhóm vấn đề về cải cách thủ tục, hiện đại hoá quản lý hải quan, nội luật hoá các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; Nhóm vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan, tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia - an ninh kinh tế nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; Nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều doanh nghiệp cần lưu ý, nghiên cứu là Chương III, Luật Hải quan 2014. Chương này liên quan rất nhiều đến quá trình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như thanh khoản, nộp thuế, nghĩa vụ và quyền hạn của người khai hải quan. Điểm mới của Luật Hải quan 2014 đã bãi bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo định mức đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu cho cơ quan hải quan mà sẽ thực hiện báo cáo, quyết toán theo quy định Xuất - Nhập - Tồn. Bên cạnh đó, Luật Hải quan 2014 cũng quy định về hồ sơ hải quan, theo đó, chứng từ duy nhất bắt buộc là tờ khai hải quan, các loại chứng từ khác thì tùy theo mặt hàng cụ thể mà Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật sẽ quy định cụ thể.

Thông qua các hội nghị, đại diện Công ty Phần mềm Thái Sơn - đơn vị cung cấp phần mềm khai báo hải quan cũng đã thông báo đến doanh nghiệp một số lỗi thường gặp như: tờ khai nhập xuất không tồn tại trên hệ thống, khai báo tờ khai không có ngày, tờ khai không có xác nhận qua khu vực giám sát…Đồng thời trực tiếp hướng dẫn một số thao tác trên hệ thống VNACCS/VCIS mà doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong quá trình thực hiện như việc khai báo nguyên phụ liệu cung ứng trong gia công, sản xuất xuất khẩu; khai báo hàng tái xuất trong gia công, doanh nghiệp chế xuất tái xuất nguyên phụ liệu; khai báo hàng tồn, khai báo hồ sơ thanh khoản; cách hủy khai báo hàng tồn, cách khai thác chức năng khai hủy, thao tác khai bổ sung…

(Lê Xuyền)