Hải quan Bình Dương: Triển khai VNACCS/VCIS tại thêm 4 đơn vị trực thuộc

Sáng ngày 28/4, Cục Hải quan Bình Dương đã chính thức triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại 4 đơn vị Chi cục Hải quan trực thuộc cuối cùng.

Hải quan Bình Dương: Triển khai VNACCS/VCIS tại thêm 4 đơn vị trực thuộc

4 đơn vị Chi cục Hải quan trực thuộc cuối cùng gồm: Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Việt Nam- Singapore, Chi cục Hải quan Sóng Thần, Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Sóng Thần và Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa Ngoài Khu Công ngiệp.

Như vậy, tính đến thời điểm 28/4, Cục Hải quan Bình Dương đã chính thức phủ sóng 100% việc triển khai VNACCS/VCIS tại tất cả 7 Chi cục Hải quan trực thuộc (9/9 điểm thông quan hàng hóa tại đơn vị).

Theo ghi nhận từ bộ phận tuyên truyền Cục Hải quan Bình Dương, trong sáng ngày 28/4 tình hình triển khai VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore có rất đông doanh nghiệp tham gia khai báo trong ngày đầu tiên chính thức triển khai hệ thống này (khoảng 60 doanh nghiệp). 

Ông Huỳnh Trịnh Thanh- Phó Phòng GSQL Cục Hải quan Bình Dương- thành viên Ban triển khai hệ thống VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Bình Dương cho biết: “Sáng ngày 28/4, được sự phân công của lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương và sự hỗ trợ từ Tổ hỗ trợ  triển khai VNACCS của Tổng cục Hải quan thì Chi cục Hải quan VSIP là một trong những Chi cục có số lượng doanh nghiệp làm thủ tục khá đông, một ngày trung bình Chi cục làm thủ tục cho gần 300 tờ khai các loại, Cục Hải quan đã bố trí lực lượng CBCC hỗ trợ, Ban triển khai, nhân viên công ty phần mềm Thái sơn tương đối nhiều hơn so với các Chi cục Hải quan còn lại để có thể hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp."

Tại Buổi sơ kết và giao ban tại Cục, đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, Ông Nguyễn Phước Việt Dũng đã chỉ đạo rõ: Ban triển khai hỗ trợ VNACCS của Cục là phải luôn đảm bảo không được để ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, không để xảy ra bất cứ trường hợp nào làm doanh nghiệp rớt hàng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh xủa doanh nghiệp mà nguyên nhân thuộc về cơ quan hải quan.

Ghi nhận từ anh Võ Thanh Bình- Nhân viên khai thuê hải quan của đại lý hải quan UVMV, trong đầu giờ sáng ngày đầu tiên, công ty đã khai thành công 2 tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS. “Việc khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS cũng khá đơn giản, ai biết làm thì làm sẽ rất nhanh tuy có nhiều tiêu chí nhưng nếu doanh nghiệp bỏ ít thời gian tìm hiểu là có thể khai được ngay và hệ thống xử lý rất nhanh, kết quả phân luồng doanh nghiệp nhận được nhanh hơn hệ thống cũ rất nhiều, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian rất nhiều…”- anh Bình nhận định.

Ông Hồ Văn Dương- Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore cho biết, tính đến 8h30 sáng ngày 28/4, ngày đầu tiên triển khai thì Chi cục đã làm thủ tục thành công cho 12 tờ khai trên hệ thống VNACCS trong đó gồm 10 tờ khai luồng xanh và 2 tờ khai luồng vàng. Theo kết quả báo cáo đến hết ngày 28/4, Chi cục đã làm thủ tục cho 242 tờ khai thực hiện thành công trên VNACCS/VCIS (142 luồng xanh, 74 tờ khai luồng vàng, 26 tờ khai luồng đỏ. Ông Dương cho biết “Trong ngày đầu tiên triển khai vẫn chưa có phát sinh vướng mắc nào lớn gây khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp”.

Tính đến hết ngày 28/4, tình hình triển khai VNACCS tại các Chi cục Hải quan còn lại là tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần đã làm thủ tục cho 311 tờ khai (xanh chiếm 149 tờ khai đạt 47,9%, vàng chiếm 131 tờ khai đạt 42,12%, đỏ chiếm 31 tờ khai đạt 9,98%, Chi cục HQ NKCN làm thủ tục cho 182 tờ khai (xanh chiếm 75 tờ khai, vàng chiếm 97 tờ khai, đỏ chiếm 10 tờ khai).

Nhìn chung qua ngày đầu tiên chính thức triển khai VNACCS tại 4 Chi cục còn lại không có xảy ra vướng mắc lớn nào. Chỉ tập trung một số trường hợp Doanh nghiệp chưa thành thạo thao tác cũng như nắm bắt các tiêu chí khi truyền tờ khai, dẫn đến sai sót hủy tờ khai và khai lại tốn một ít thời gian của doanh nghiệp. Tuy nhiên được sự hỗ trợ của các chuyên gia của Cục, TCHQ, của công ty cung cấp phần mềm hướng dẫn rất chu đáo nên việc thông quan hàng hóa tại các Chi cục này diễn ra thông suốt, không có trường hợp nào để rớt hàng của doanh nghiệp. Đây được xem là những thành công bước đầu trong việc triển khai VNACCS tại Cục Hải quan Bình Dương, tạo tiền đề cho sự thành công trong thời gian tới.

(Lê Xuyền)