Hải quan: CNTT “cú hích” quan trọng trong cải cách hành chính

(eFinance Online) - Nhìn lại năm 2016, Tổng cục Hải quan cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đạt được nhiều thành tích, cụ thể: Năm 2016, Tổng cục đã triển khai 46 dịch vụ công trực tuyến, nâng số thủ tục hải quan ở mức độ 3 lên 119/168 thủ tục hành chính, chiếm 71%, trong đó 114 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, chiếm gần 68%. 
Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Cũng trong năm 2016, Tổng cục đã tập trung triển khai kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT trong ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020; rà soát, đánh giá hiện trạng các quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, từ đó đưa ra giải pháp, phương án hoàn thiện quy trình, quy định và các yêu cầu bài toán tổng thể… để xây dựng hệ thống CNTT đồng bộ, thống nhất nhằm tăng cường mức độ tự động hóa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan.

Đồng thời, Tổng cục tiếp tục nâng cấp hệ thống thông quan điện tử, hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu giá tính thuế, quản lý cơ sở dữ liệu danh mục biểu thuế và phân loại mức thuế, hệ thống thông tin quản lý rủi ro để kết nối/chuyển đổi dữ liệu với hệ thống VNACCS/VCIS; xây dựng phân hệ tiếp nhận và xử lý thông tin trước về hành khách trên các chuyến bay thương mại phục vụ thông quan điện tử và quản lý rủi ro (API); xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn 1...

Bên cạnh đó, Tổng cục đã kết nối trao đổi thông tin với 09 doanh nghiệp kinh doanh cảng; triển khai thanh toán điện tử E-payment trên cơ sở kết nối hệ thống công nghệ thông tin của hải quan với các ngân hàng thương mại, ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 05 ngân hàng, nâng tổng số lên 33 ngân hàng, với số thu ngân sách bằng phương thức điện tử chiếm 88% tổng số thu ngân sách của hải quan.

Trong năm 2016, Tổng cục Hải quan đã chủ trì làm việc với các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương triển khai các thủ tục hành chính mới, gia tăng số lượng thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế Một cửa quốc gia nhằm đáp ứng mục tiêu và tiến độ nêu tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP; mở rộng thủ tục áp dụng tại 09 cảng biển quốc tế lớn; đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để áp dụng cho các thủ tục hành chính tại cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành thiết kế kỹ thuật để triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin Một cửa Quốc gia trên cơ sở các quy trình lựa chọn thí điểm.

Tính đến hết tháng 12/2016, có 10/14 bộ chuyên ngành đã kết nối Cơ chế Một cửa Quốc gia với 36 thủ tục, xử lý 236 nghìn bộ hồ sơ hành chính, với hơn 8,7 nghìn doanh nghiệp.

Từ tháng  9/2015, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu; sẵn sàng để chính thức kết nối khi Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực; 6/10 nước đã phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2017, Tổng cục sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác hải quan ở tất cả các khâu trước, trong, sau và quản lý nội ngành để theo kịp với đòi hỏi trong tình hình mới.

Đối với việc triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia, Tổng cục sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia làm cơ sở pháp lý triển khai tổng thể và đồng bộ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia. Đồng thời, mở rộng về phạm vi, số lượng doanh nghiệp tham gia Cơ chế Một cửa Quốc gia tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi và đối với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính mới thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia; chính thức vận hành Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết; triển khai thu phí, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia bằng phương thức điện tử. 

(Phương An)