Hải quan Đắk Lắk thông quan 1.592 bộ tờ khai trên VNACCS/VCIS

Đó là số liệu thống kê tính từ 26/5 đến 15/7 do Cục Hải quan Đắk Lắk mới công bố, số tờ khai thông quan trên hệ thống VNACCS/VCIS đạt 99,87%/tổng tờ khai; kim ngạch đạt 132,56 triệu USD, đạt 99,93%/tổng kim ngạch.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Đắk Lắk sẽ tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 03 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ thuế, không phát sinh nợ thuế quá hạn của các tờ khai trong năm 2014. Áp dụng cơ sở dữ liệu về thông tin, hồ sơ rủi ro đã được thu thập vào việc kiểm tra, phân luồng, phúc tập hồ sơ và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma tuý qua biên giới trên địa bàn được giao quản lý.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát và áp dụng quản lý rủi ro trên hệ thống VNACCS/VCIS, thiết lập tiêu chí lựa chọn để phân luồng kiểm tra phù hợp, đảm bảo công tác quản lý hải quan.

(PV)