Hải quan điện tử: Đảm bảo bảo mật và chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin

Bảo mật thông tin và chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin vẫn đang là hai mối băn khoăn lớn của các doanh nghiệp khi tham gia hải quan điện tử.

Hải quan điện tử: Đảm bảo bảo mật và chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin

Cần cơ chế bảo mật thông tin

Các doanh nghiệp tiếp vận, đặc biệt là các đại lý giao nhận rất quan tâm tới vấn đề bảo mật thông tin về khách hàng. Theo Quy định 52/2007/QĐ-BTC, thông tin khai báo trong bản khai hàng hóa phải hội đủ các tiêu chí như: người gửi, người nhận, thông tin mô tả hàng hóa theo mã HS 6 chữ số… thay vì chỉ khai báo chung chung về hàng hóa và không thể hiện tên người nhận cuối cùng là ai như quy trình thủ công hiện nay.

Các đại lý giao nhận e ngại rằng, nếu thông tin về khách hàng của họ đều được thể hiện cụ thể trên bản khai hàng hóa thì khi gửi những thông tin này đến hãng tàu để tập hợp làm bản khai hàng hóa về hàng hóa vận chuyển trên tàu để gửi cho cơ quan hải quan, sẽ bị lộ thông tin khách hàng dẫn đến nguy cơ có thể bị mất khách hàng. Từ đó, ngành Hải quan cần nghiên cứu một cơ chế bảo mật thông tin về khách hàng cho các đại lý giao nhận, vừa đảm bảo lợi ích cho đại lý giao nhận, vừa đảm bảo mục tiêu quản lý của ngành Hải quan.

Về vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Hạnh Thu cho rằng, việc bảo mật thông tin khách hàng trong cạnh tranh thương mại là quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm phải khai báo đầu đủ những thông tin yêu cầu cho các cơ quan quản lý. Cơ quan Hải quan sẽ đảm bảo bí mật tuyệt đối thông tin khách hàng cho các doanh nghiệp tiếp vận, đồng thời sẽ nghiên cứu các giải pháp bảo mật và có hướng dẫn cụ thể.

Sử dụng chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin nào

Thực hiện các quy trình thủ tục hải quan điện tử, việc triển khai mạng và hạ tầng công nghệ thông tin là điều kiện tiên quyết. Trong việc truyền và tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp tiếp vận rất quan tâm đến việc cơ quan Hải quan sử dụng chuẩn dữ liệu nào để kết nối với các doanh nghiệp tiếp vận, đảm bảo quy trình trao đổi thông tin được thông suốt.

Sau khi tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp tiếp vận, Ban cải cách - hiện đại hóa Hải quan nhận thấy, phần lớn các hãng tàu quốc tế đều có hạ tầng mạng phát triển và sử dụng chuẩn trao đổi dữ liệu tiên tiến theo dạng EDI. Điều này sẽ giúp việc kết nối và trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp tiếp vận với cơ quan hải quan được thuận lợi hơn.

Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan cho biết, cơ quan Hải quan sẽ sử dụng chuẩn dữ liệu WCO Datastet phiên bản 2.0 dựa trên định dạng XML để kết nối với các doanh nghiệp tiếp vận. Đối với các doanh nghiệp tiếp vận nhỏ không đủ khả năng xây dựng chương trình phần mềm kết nối với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ viết một phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp có yêu cầu, đồng thời trong suốt quá trình triển khai Tổng cục Hải quan sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp tiếp vận.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)