Hải quan Hà Giang làm thủ tục cho 299 bộ tờ khai trên VNACCS

Theo Cục Hải quan Hà Giang, ngay trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống VNACCS/VCIS tại 02 Chi cục Hải quan Tuyên Quang và Chi cục HQCK Thanh Thủy, đã có 06 doanh nghiệp, tư thương tham gia, đăng ký làm thủ tục cho 13 bộ tờ khai. Tính đến ngày 26/6/2014, Cục đã làm thủ tục hải quan cho 299 bộ tờ khai (chiếm 92,8% tổng số tờ khai phát sinh) của 31 doanh nghiệp, tư thương trong và ngoài tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Hải quan Hà Giang, việc triển khai hệ thống vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Do hệ thống VNACCS/VCIS mới triển khai, có nhiều tiêu chí khai báo mới so với trước nên việc khai báo của doanh nghiệp chưa được thành thạo, vẫn còn sai sót, ảnh hưởng tới thời gian làm thủ tục của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện thao tác nghiệp vụ trên hệ thống của ngành còn nhiều và phân tán, gây khó khăn cho công chức hải quan trong việc cập nhật và thực hiện. Việc kết xuất dữ liệu, thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS vẫn còn gặp lỗi, chưa đầy đủ thông tin, gây khó khăn cho công tác thống kê, phục vụ báo cáo số liệu và các công việc liên quan khác.

Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang - Hoàng Thế Duyên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc cục phải rà soát lại và khắc phục ngay những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS; phòng Nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tiếp tục kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện bảo đảm thông suốt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp, các ngành, các cấp về tình hình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tham gia làm thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng, khuyến khích việc phát triẻn đại lý thủ tục hải quan.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra hạ tầng mạng đảm bảo ổn định, kết nối của doanh nghiệp đến cơ quan hải quan và hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS; tổng hợp, phân tích, phân loại những vướng mắc phát sinh, báo cáo Lãnh đạo Cục để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

(P.An - tổng hợp)