Hải quan Hà Nội nỗ lực về đích trong giai đoạn “nước rút”

Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2013, trong khi nhiệm vụ thu ngân sách còn hết sức nặng nề. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, công chức Cục Hải quan Hà Nội đang nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên eFinance đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội.

Hải quan Hà Nội nỗ lực về đích trong giai đoạn “nước rút”

PV: Xin ông cho biết kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong 11 tháng đầu năm? 

Ông Nguyễn Văn Trường: Năm 2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội được giao chỉ tiêu thu thuế là 15.880 tỷ đồng. Xác định đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách để đề ra các giải pháp tăng thu và giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thực hiện. Cục Hải quan TP. Hà Nội đã quán triệt, triển khai đến toàn thế cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội và Tổng cục Hải quan, với 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm (gắn với 10 mục tiêu chất lượng), trong đó trọng tâm là: tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá thủ tục hải quan và tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu NSNN. Đặc biệt, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013. Do đó đến 15/11/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thu ngân sách đạt 12.046,1 tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch được giao.

PV: Theo đánh giá của ông, đâu là những khó khăn trong công tác thu ngân sách năm 2013 và để thực hiện tốt nhiệm vụ thu trong tháng cuối năm, Cục Hải quan Hà Nội sẽ triển khai giải pháp trọng tâm gì?

Ông Nguyễn Văn Trường: Bên cạnh nỗ lực tăng cường công tác quản lý của ngành hải quan thì kết quả thu thuế phụ thuộc rất lớn vào tình hình hoạt động SXKD xuất nhập khẩu của các DN. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do kinh tế suy giảm nên nhiều DN rơi vào tình trạng khó khăn, các hoạt động đầu tư, kinh doanh XNK giảm sút, nhiều DN phá sản, giải thể đã làm co hẹp nguồn thu và tăng nợ khó đòi. Đây chính là nguyên nhân cơ bản tác động đến kết quả thu ngân sách của ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hà Nội nói riêng.

Trong bối cảnh đó, từ nay đến cuối năm, để phấn đấu đạt kết quả thu ở mức cao nhất, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như: tiếp tục tạo thuận lợi cho DN trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan; yêu cầu CBCC làm thêm giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu làm thủ tục XNK hàng hóa của DN. Bản thân lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội sẽ trực tiếp đi thăm và làm việc với DN lớn, có số thu cao để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan và tạo điều kiện tốt nhất cho DN thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Hải quan Hà Nội cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ các chương trình cải cách, hiện đại hóa, sẵn sàng cùng toàn ngành hải quan triển khai và áp dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian hơn nữa trong giải quyết thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, chống nợ đọng và chống thất thu NSNN; thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, chống phiền hà sách nhiễu, thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Ngoài ra, Hải quan Hà Nội sẽ lập danh sách những DN chấp hành tốt pháp luật, không nợ đọng thuế để kịp thời khen thưởng và động viên các DN.

PV: Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 đã khó nhưng những thách thức trong việc triển khai nhiệm vụ thu năm 2014 còn khó hơn nhiều. Vậy ngay từ thời điểm này, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chuẩn bị những giải pháp gì cho nhiệm vụ thu ngân sách?

Ông Nguyễn Văn Trường: Để chuẩn bị cho việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, bên cạnh những giải pháp xuyên suốt và thường xuyên như tích cực thực hiện công tác cải cách, hiện đại hóa, tiếp tục tạo thuận lợi cho DN trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tập trung phân tích các yếu tố tác động đến nguồn thu NSNN như: tình hình hoạt động XNK hàng hoá trên địa bàn, chính sách quản lý hàng hoá XNK, chính sách thuế… từ đó, xác định đơn vị và địa bàn có nguồn thu lớn, mặt hàng nhập khẩu trọng điểm, xác định các nguồn trong khả năng thu, dự báo nguồn có khả thu tăng thu cho NSNN để đề xuất, tham mưu, chỉ đạo sát sao và thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu nộp thuế trong toàn đơn vị.

Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng đề ra kế hoạch thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, phân loại hàng hoá, trị giá tính thuế… để kịp thời khắc phục sai sót trong quá trình thực hiện thu thuế và chống thất thu trong các lĩnh vực này; tăng cường trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn về các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý thuế; xác định những "địa chỉ" có khả năng dẫn đến thất thu thuế, những hành vi gian lận thương mại mới để cung cấp thông tin cảnh báo cho các chi cục. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh về chế độ, chính sách thuế làm ảnh hưởng đến kết quả thu nộp thuế. Đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương pháp điện tử giữa cơ quan hải quan và ngân hàng thương mại… tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh SXKD, tăng cường hoạt động động xuất nhập khẩu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

(Trung Kiên)