Hải quan Hà Nội tiếp nhận 160.563 tờ khai trên VNACCS/VCIS

Cùng với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hà Nội là một trong hai đơn vị triển khai VNACCS/VCIS đầu tiên của ngành Hải quan, từ 1/4/2014 đến nay, Hải quan TP. Hà Nội đã tiếp nhận 160.563 tờ khai của 5.274 doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong giai đoạn đầu triển khai VNACCS/VCIS, trước những khó khăn, vướng mắc (lỗi trong khai báo dữ liệu hàng hóa, vướng mắc khi thực hiện quy trình mới, lỗi một số cấu phần hệ thống phần mềm khai báo…) phát sinh, Hải quan Hà Nội kịp thời tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp (DN), linh hoạt có giải pháp xử lý công việc, không để ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa  của DN; đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, cơ bản việc vận hành VNACCS/VCIS tại Hà Nội dần ổn định, góp phần đảm bảo thu, đúng thu đủ vào ngân sách nhà nước. Cơ quan hải quan và DN đã từng bước thành thạo với việc khai báo trên hệ thống, quy trình vận hành VNACCS/VCIS cũng đã và đang được ngành Hải quan, Bộ Tài chính tháo gỡ, hoàn thiện.

(PV)