Hải quan Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu làm công tác quản lý giá

Xác định công tác quản lý giá là một trong những công việc trọng tâm của đơn vị, trong thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đã luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp những kiến thức liên quan đến trị giá tính thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Có thể thấy rằng, Cục Hải quan Hà Nội đã rất chú trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác giá ngay từ khi bắt đầu thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC. Cục đã nghiêm túc chọn lựa, xây dựng nên một đội ngũ cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm, được đào tạo đúng chuyên môn làm công tác giá tại Chi cục. Cục đã ra quyết định công khai danh sách các công chức chuyên trách làm công tác giá tại từng Chi cục. Mỗi khi  có sự điều động luân chuyển giữa các đơn vị trong Cục thì các công chức mới chuyển đến vẫn được đơn vị tiếp nhận phân công tiếp tục thực hiện nhiệm vụ làm công tác giá. Với việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu như vậy, công tác giá đã thật sự đạt được những kết quả nhất định, có sự thống nhất từ trên xuống dưới, tránh được tình trạng mỗi đơn vị thực hiện một kiểu như trước đây.

Công tác tham vấn xác định trị giá tính thuế tại Cục và Chi cục đã đi vào nề nếp, có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư 40/2008/TT-BTC, quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định 1636/QĐ-TCHQ và các văn bản khác của Tổng cục Hải quan về công tác trị giá tính thuế. Cục Hải quan Hà Nội đã ban hành công văn số 1691/HQHN-TGTT  hướng dẫn chi tiết cho các Chi cục trực thuộc thực hiện Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành theo Quyết định 1636/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan…

Đặc biệt, Hải quan Hà Nội rất chú trọng việc xây dựng, sử dụng Danh mục mặt hàng trọng điểm, Danh mục rủi ro về giá. Đơn vị đã ban hành các công văn hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các Chi cục trong việc sử dụng và đề xuất xây dựng, sửa đổi Danh mục mặt hàng trọng điểm, Danh mục rủi ro về giá và các dữ liệu giá kèm theo. Cục Hải quan Hà Nội đã ban hành, sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần Danh mục mặt hàng trọng điểm cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn, theo đúng các nguyên tắc đã quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Cục cũng đang từng bước ban hành ngày càng nhiều hơn các mức giá kiểm tra của Danh mục mặt hàng trọng điểm.

Qua quá trình thực hiện quản lý công tác giá, Cục Hải quan Hà Nội đã phát sinh một số vướng mắc và hạn chế. Như với hệ thống thông tin dữ liệu tuy đã được nâng cấp, cập nhật kịp thời và đầy đủ hơn trước đây, nhưng một số trường hợp vẫn còn thiếu thông tin chi tiết để có thể lựa chọn làm lô hàng tương tự hoặc giống hệt ảnh hưởng đến việc sử dụng làm căn cứ xác định trị giá tính thuế. Bên cạnh đó, kỹ năng tham vấn, cập nhật các thông tin mới về biến động giá cả trên thị trường quốc tế của một số cán bộ, công chức tại đơn vị còn bị hạn chế. Việc cập nhật, truyền nhận dữ liệu tại đơn vị vẫn phát sinh một số lỗi, nhưng hầu hết đã được phát hiện sớm và báo cáo lên cấp trên nên đã khắc phục được kịp thời.  Trước những vấn đề đó, Cục Hải quan Hà Nội thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, tổ chức đoàn kiểm tra các Chi cục về công tác thu thập, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu giá thực hiện theo đúng quy định. Với những cố gắng đó, nhiều năm qua, Cục Hải quan Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ về công tác quản lý giá tính thuế, đã thường xuyên kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và ngăn chặn sai phạm dẫn đến gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

(Theo Cục Hải quan Hà Nội)