Hải quan Hải Phòng: Thu NSNN tháng 5 tăng 4,36% so với cùng kỳ

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Hải quan TP Hải Phòng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 20,833 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 12,81 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,01 tỷ USD, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thu NSNN từ đầu năm tính đến 25/5 là 17.911 tỷ đồng, đạt 36,86% chỉ tiêu phấn đấu.

Về công tác tham vấn, xác định trị giá tính thuế tính từ đầu năm đến ngày 15/5, phòng Thuế xuất nhập khẩu đã tiến hành tham vấn 1.500 tờ khai, trong đó: Đủ cơ sở bác bỏ và doanh nghiệp đồng ý là 586 tờ khai; không đủ cơ sở bác bỏ là 643 tờ khai tương đương 42,87%; chuyển sau thông quan do đủ cơ sở bác bỏ nhưng doanh nghiệp không đồng ý là 59 tờ khai tương đương 3,96%; chuyển sau thông quan do doanh nghiệp đề nghị nhưng không tham gia tham vấn là 212 tờ khai tương đương 14,1%.

Tổng số thuế điều chỉnh qua công tác kiểm tra xác định trị giá tính thuế tính từ đầu năm đến ngày 30/4 là 53,26 tỷ đồng, trong đó: Số thuế điều chỉnh qua công tác giá qua tham vấn là 33,04 tỷ đồng; số thuế điều chỉnh qua công tác kiểm tra sau thông quan tại Chị cục Hải quan là 4,05 tỷ đồng; số thuế điều chỉnh qua công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan là 16,17 tỷ đồng.

Thời gian tới, Cục Hải quan TP Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Triển khai quyết liệt mọi biện pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN được giao là 48.590 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện các giải pháp thu có hiệu quả, xây dựng và triển khai các giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế năm 2016.

(PV)