Hải quan Lạng Sơn: Thông quan 9.479 tờ khai trên VNACCS/VCIS

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến hết ngày 10/6/2014, có 9/9 Đội Nghiệp vụ hải quan đã phát sinh tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS. Đã thực hiện thông quan cho 9.479 tờ khai của 1.032 doanh nghiệp qua hệ thống VNACCS/VCIS, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 406 triệu USD.

** "Cán bộ hải quan phải sử dụng thành thạo hệ thống VNACCS/VCIS, mới có thể hỗ trợ cho DN"

Ảnh minh họa - nguồn: Dân Trí.Ảnh minh họa - nguồn: Dân Trí.

Các Chi cục đã làm thủ tục cho gần 7.000 bộ tờ khai hàng hóa chuyển cửa khẩu thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS. Cục Hải quan Lạng Sơn hiện có 22/38 điểm giám sát đã đảm bảo đường truyền kết nối, phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, sau gần 2 tháng chính thức vận hành, hệ thống VNACCS/VCIS hoạt động tương đối ổn định, thông suốt. Việc kết nối giám sát đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa XNK. Các khó khăn vướng mắc phát sinh được hỗ trợ giải quyết kịp thời, không làm ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Cộng đồng doanh nghiệp và hải quan đã tiếp cận và vận hành được hệ thống theo yêu cầu đặt ra. Nhiều trường hợp đã tự khai báo thành thạo và không cần sự hỗ trợ từ nhà cung cấp hoặc cơ quan hải quan. Đa số các doanh nghiệp XNK qua địa bàn có phản hồi tích cực và phối hợp, ủng hộ việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Mặc dù mới triển khai, việc khai báo gặp nhiều khó khăn do các chỉ tiêu khai báo nhiều, mã nghiệp vụ phức tạp, nhưng tỷ lệ tờ khai khai báo và thực hiện thành công khá cao, số lượng tờ khai phải hủy thấp (khoảng 5%).

Cục Hải quan Lạng Sơn cho rằng, để triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đạt được kết quả cao hơn, Tổng cục Hải quan tiếp tục trang cấp bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ việc lắp đặt đường truyền giám sát, thiết bị định tuyến… cho đơn vị để đảm bảo phục vụ vận hành hệ thống theo đúng Thông tư 22/2014/TT-BTC và Quyết định 988/QĐ-TCHQ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục nâng cấp các chức năng hệ thống để xử lý các lỗi hệ thống. Hoàn thiện Hệ thống VNACCS/VCIS để đáp ứng được yêu cầu thống kê, báo cáo số liệu. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy trình thủ tục hải quan, hoàn thiện và nâng cấp các chức năng của các hệ thống để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Vụ, Cục chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, trả lời một số vướng mắc phát sinh của đơn vị đến thời điểm hiện tại để triển khai thực hiện. Tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản quy định và hướng dẫn quy trình thủ tục hải quan triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, đồng thời sớm ban hành mới Quy trình giám sát hải quan tại cửa khẩu đường bộ để thống nhất thực hiện.

(PV)