Hải quan tiếp nhận hơn 121.000 hồ sơ trực tuyến

(eFinance Online) - Theo Tổng cục Hải quan hiện nay đơn vị đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 170/180 thủ tục hành chính. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 có 161 thủ tục hành chính, số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 có 9 thủ tục hành chính. Theo số liệu thống kê, từ ngày 01/3/2018 đến ngày 17/6/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 121.097 hồ sơ (trong đó có 15.806 hồ sơ của doanh nghiệp và 328 hồ sơ của cá nhân).
Ảnh: Kim Liên.Ảnh: Kim Liên.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, phần mềm quản lý văn bản và điều hành (eDocCustoms) sử dụng văn bản điện tử đã được triển khai tại tổng cục và 17 vụ, cục, 35 cục hải quan địa phương. Các chức năng đã được điện tử hóa gồm: quản lý văn bản đi và đến, văn bản nội bộ, tờ trình, giao việc – theo dõi chỉ đạo, lịch công tác, hồ sơ công việc…

Bên cạnh đó, tổng cục cũng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước qua trục Hub của Bộ Tài chính gồm những văn bản như: văn bản đi, đến, tờ trình bộ, văn bản xin số của bộ, giao việc – theo dõi chỉ đạo giữa Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Đồng thời, tổng cục cũng đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương thông qua trục Hub của tổng cục.

Kim Liên