Hải quan TP. Cần Thơ về đích sớm

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến hết ngày 18/9/2013, cục đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1.001,1 tỷ đồng, bằng 122,09% chỉ tiêu pháp lệnh giao năm 2013, tăng 131,13% so cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu ngân sách tại địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 579,92 tỷ đồng (bằng 88,81%); thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt 397,483 tỷ đồng (bằng 240,90%) và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt 23,69 tỷ đồng (bằng 1.184,65%).

Trong những tháng cuối năm 2013, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác điều hành thu chi ngân sách theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 16/8/2013 của Bộ Tài chính. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu ngân sách; Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao phấn đấu thu tối thiểu là 1.160 tỷ đồng trong năm 2013.

(KT - tổng hợp từ MOF)