Hải quan ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Tổng cục Hải quan cho biết qua hơn một năm triển khai hệ thống VNACCS/VCIS vận hành ổn định, không làm gián đoạn quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Việc thông quan hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, các chức năng quản lý nhà nước của cơ quan hải quan đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tính đến hết quý 2/2015, tổng số doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS có 51.000 doanh nghiệp. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 158,6 tỷ USD (trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 80,84 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 77,76 tỷ USD). Tổng số tờ khai đạt 3,91 triệu tờ khai (trong đó tờ khai nhập khẩu 1,97 triệu tờ khai; tờ khai xuất khẩu 1,94 triệu tờ khai).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan còn tiếp tục triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống giám sát hải quan thông quan áp dụng mã vạch tại các chi cục cảng biển thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ninh. Chuẩn bị triển khai cho 04 chi cục thuộc Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc áp dụng mã vạch đã rút ngắn thời gian kiểm soát hàng hóa qua cổng giám sát hải quan, cải tiến công tác giám sát hải quan và tạo tiền đề kết nối với hệ thống các cơ quan kinh doanh vận tải, cảng.

Đồng thời, tổng cục tiếp tục triển khai Cổng thanh toán điện tử (E-payment) thông qua việc kết nối trao đổi thông tin giữa hệ thống CNTT hải quan với kho bạc và ngân hàng thương mại. Và nâng cấp và đưa vào vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong các lĩnh vực hải quan như: Hệ thống thông tin quản lý rủi ro; hệ thống kế toán thuế; hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giá tính thuế; hệ thống xác thực chữ ký số; hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế...

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần giảm thiểu giấy tờ như: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, sử dụng chữ ký số, giảm thời gian làm thủ tục và thông quan hàng hóa XNK, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thủ tục hải quan được đơn giản, hài hòa theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hải quan còn giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, hiện thực hóa mục tiêu nêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến 2020.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan hiện nay hệ thống VNACCS/VCIS chủ yếu phục vụ cho khâu khai báo và thông quan hàng hóa. Một số chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên hệ thống còn thiếu như: kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro. Để đạt hiệu quả hơn nữa cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chức năng trên.  

(Phúc Thanh)