Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẵn sàng hoạt động 24/7

Nhằm đảm bảo mức độ tự động hóa của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (HTXLDLĐTHQ) theo đúng quy định tại Nghị định 87 và Thông tư 196 liên quan đến vấn đề quản lý giá, thuế tránh thất thu thuế, phí, lệ phí và gian lận qua trị giá, Tổng cục Hải quan đã chuẩn hóa các biểu thuế, danh mục rủi ro về giá, điều kiện kiểm tra, điều kiện đăng ký tờ khai... 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đối với các biểu thuế, Tổng cục Hải quan đã chuẩn hóa dữ liệu về các biểu thuế gồm: Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế giá trị gia tăng; Danh mục các mặt hàng phải nộp thuế ngay.

Theo Tổng cục Hải quan, việc chuẩn hóa các biểu thuế thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Đối với các trường hợp không thể chuẩn hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thì tiến hành chuẩn hóa theo hình thức khác nhằm phục vụ cho việc tự động hóa. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã chuẩn hóa được Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, lệ phí... đã được chuẩn hóa nhằm đảm bảo hiện đại hóa, phục vụ dự án VNACCS; Biểu thuế giá trị gia tăng hiện đang được thực hiện chuẩn hóa lại theo mã số hàng hóa ở cấp độ 8 số (trước đây là 10 số) theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2012. Như vậy, công tác chuẩn hóa các Biểu thuế đáp ứng được phần lớn yêu cầu tự động hóa của hệ thống.

Đối với danh mục rủi ro về giá: Tổng cục Hải quan đã cập nhật Danh mục quản lý rủi ro cấp Tổng cục vào Hệ thống GTT01 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin trong toàn ngành. Bên cạnh đó, các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng đã chủ động chuẩn hóa các Danh mục quản lý rủi ro cấp cục để cập nhật vào hệ thống.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ ban hành Công văn 18318/BTC-TCHQ ngày 28/12/2012 cho phép HTXLDLĐTHQ tự động tiếp nhận, đăng ký tờ khai hải quan điện tử đối với doanh nghiệp thuộc danh sách cưỡng chế thuế và phân vào luồng Vàng để công chức kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Luật Quản lý thuế (dừng làm thủ tục hải quan không phải là biện pháp cưỡng chế thuế đầu tiên). Nếu quá thời hạn 15 ngày, doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan hải quan hủy tờ khai và cập nhật vào Hệ thống thông tin quản lý thuế nhằm đưa ra cảnh báo để không tiếp nhận tờ khai sau.

Đối với công tác thu thuế, Tổng cục Hải quan đã triển khai 02 dự án về thu ngân sách Nhà nước cho các cục hải quan là dự án hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước tại các cục hải quan và dự án thu thuế, phí, lệ phí giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại trong chương trình phát triển phương thức thanh toán điện tử (e-payment) đảm bảo thông tin về thu, nộp thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp thực hiện phương thức này sẽ được cập nhật trực tuyến vào HTXLDLĐTHQ, đảm bảo tính tự động của hệ thống khi kiểm tra tình trạng nợ thuế. Tuy nhiên, phương thức mới này chỉ được thực hiện thí điểm tại 9 ngân hàng cho 9 cục hải quan là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký phân luồng tờ khai hải quan điện tử 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần theo đúng tinh thần của Nghị định 87 và Thông tư 196, Tổng cục Hải quan đã đề xuất với Bộ Tài chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cung cấp tỷ giá giữa đồng Việt Nam với USD chậm nhất là 17h ngày trước liền kề với ngày có hiệu lực áp dụng của thông báo và tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ chậm nhất là 17h ngày trước liền kề với ngày đầu tiên có hiệu lực áp dụng của thông báo cho Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống.

Hiện nay, hệ thống đã có đủ cơ sở để hoạt động 24/7.

(Khánh Huyền)