Hết quý 2/2015: 1.802 doanh nghiệp khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ. Các bộ đã triển khai kết nối giai đoạn I (Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải) tiếp tục triển khai mở rộng về doanh nghiệp và thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, ngày 6/5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia được chính thức triển khai mở rộng tại 05 cảng biển quốc tế thuộc các tỉnh/Tp: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu cho thủ tục hành chính đối với tàu biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh; ngày 25/5/2015, chính thức triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải quản lý dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến đối với phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính).

Tính đến 30/6/2015 có 1.802 doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với tổng số 4.682 hồ sơ (2.505 hồ sơ nhập cảnh, 2.161 hồ sơ xuất cảnh, 16 hồ sơ quá cảnh). Về thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, hiện có 1.303 hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngày 25/5/2015 bắt đầu kết nối với Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc nhóm thủ tục do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Tính đến 30/6/2015, có 45 doanh nghiệp đăng ký tham gia với 126 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng mô tô, xe máy (trong đó đã được cấp phép qua hệ thống một cửa quốc gia  là 10 bộ và 03 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng cho xe đạp điện);

Bên cạnh việc thực hiện mở rộng giai đoạn I, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các công tác chuẩn bị cho thực hiện giai đoạn II, cụ thể ngày 04/6/2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố chính thức triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 03 bộ gồm: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Tổng cục Hải quan việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước như: Giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; đơn giản hóa bộ hồ sơ, minh bạch và công khai hóa việc thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường khả năng kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước... Đồng thời, tạo tiền đề để tham gia vào Cơ chế một cửa ASEAN và trao đổi thông tin điện tử với các nước theo các Hiệp định song phương và đa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số khó khăn như: Đây là công việc mới, phức tạp, nhiều bộ, ngành tham gia nên quá trình thực hiện cần triển khai đồng bộ, sự tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ, trong khi đó cơ sở hạ tầng và việc ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành không đồng đều...; số lượng hồ sơ thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn đầu còn hạn chế.

(P.An)