Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 14015/BTC-TCHQ về hướng dẫn hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Theo đó, khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo định mức với cơ quan hải quan trước khi xuất khẩu. 

Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu sẽ có một số giấy tờ chính sau:

- Công văn đề nghị không thu thuế nhập khẩu có giải trình về định mức, số lượng, giá trị nguyên liệu, số tờ khai, số lượng hàng hóa, số tiền thuế đề nghị không thu.

- Hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa; bảng kê các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu nêu rõ số lượng; Hợp đồng liên kết sản xuất hàng hóa; chứng từ thanh toán.

- Chứng từ thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu.
(T.H)