Hóa đơn có trên 4950 dòng hàng có thể khai thủ công

Ngày 22/05/2014, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 5749/TCHQ-VNACCS gởi Cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Hệ thống VNACCS chỉ cho phép khai tối đa 50 dòng hàng trên một tờ khai và số tờ khai nhánh tối đa là 99 tờ khai. Như vậy, tổng số dòng hàng tối đa thuộc một hóa đơn mà hệ thống hỗ trợ khai báo là 4.950 dòng hàng. Tuy nhiên, trên thực tế phát sinh nhiều trường hợp hóa đơn có trên 4.950 dòng hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc khai báo. Đối với trường hợp này, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai thủ công. Thủ tục thủ công thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4110/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, để cập nhật thông tin nộp thuế đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản, các Chi cục giao cho công chức thực hiện việc lập bảng kê cung cấp thông tin tờ khai cho đội quản lý thuế, xác định chính xác thông tin tờ khai, cập nhật tiền thuế đã nộp trên hệ thống.

Liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ RCC, trường hợp người khai hải quan nộp tiền mặt thì cập nhật vào hệ thống chuyển thông tin sang hệ thông VNACCS.

Trường hợp nộp tại ngân hàng họăc kho bạc thì thực hiện các bước như trong công văn này để cập nhật vào hệ thống.

(T.H)