Hoàn thành triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến ngày 26/6/2014, hệ thống VNACCS/VCIS đã triển khai tại 34 cục hải quan tỉnh, thành phố với 195 chi cục. Tổng số tờ khai thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS là 916.193 (luồng xanh: 468.579 đạt 51%; luồng Vàng: 360.410 đạt 39%; luồng Đỏ: 87.204 đạt 10%). Tổng số doanh nghiệp đã tham gia hệ thống VNACCS/VCIS là 28.401. 

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 01/4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS đã chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, sau gần 3 tháng, việc triển khai hệ thống được thực hiện theo đúng tiến độ đặt ra theo kế hoạch, không gây xáo trộn lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận với hệ thống mới và việc thực hiện thông quan đã đi vào ổn định, việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của cơ quan hải quan được bảo đảm, chặt chẽ và hiệu quả; tỷ lệ phân luồng hợp lý, phù hợp với tiến độ triển khai. Hệ thống vận hành ổn định, theo đúng thiết kế đặt ra. Hạ tầng kỹ thuật và việc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới an toàn, ổn định.

Dự án VNACCS/VCIS là dự án lớn nhất từ trước đến nay của ngành Hải quan, có phạm vi, quy mô, mức độ phức tạp và ảnh hưởng rất lớn hoạt động làm thủ tục hải quan, đồng thời tốc độ triển khai dồn dập. Trong khi đó, thời gian triển khai rất ngắn, trong vòng 2 năm, toàn ngành phải triển khai một khối lượng công việc đồ sộ, chưa từng có tiền lệ.

Trước thời điểm triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS, có không ít cán bộ, công chức lo ngại liệu chúng ta có đảm bảo thời gian đưa hệ thống này đi vào vận hành đúng cam kết hay không. Vì vậy, việc chuẩn bị và đưa hệ thống VNACCS/VCIS vào triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 được đánh giá là một thành công lớn của dự án, làm tăng uy tín, sự nể phục và tin tưởng vào bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo đối với cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung trong lòng các bạn Nhật Bản.

Tỷ lệ phân luồng hàng hóa phù hợp với tình hình triển khai. Theo thống kê, tình hình phân luồng chung trong toàn ngành là 51% luồng xanh, 39% luồng vàng và 10% luồng đỏ. Như vậy, so với trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, tỷ lệ phân luồng này gần như không thay đổi (vì luồng xanh có điều kiện trước đây giờ chuyển thành luồng vàng). Tỷ lệ phân luồng này tạo niềm tin của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan trên hệ thống mới.

(PV)