Hoàn thuế GTGT của người xuất cảnh

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan có công văn số 205/TCHQ-QLRR ngày 28/8/2015 về việc xác định trọng điểm đối tượng người nước ngoài nghi vấn gian lận hoàn thuế GTGT và Quyết định số 4278/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 ban hành quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.
Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công tác sau: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung công văn 205/TCHQ-QLRR nêu trên và gửi về Tổng cục (Ban Quản lý rủi ro Hải quan). Qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế (VAT-RS) 03 tháng đầu năm 2016 cho thấy thông tin dữ liệu về hoàn thuế GTGT tại một số chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có thực hiện hoàn thuế nhưng chưa cập nhật đầy đủ theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan có cửa khẩu hoàn thuế rà soát công tác quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT; khẩn trương cập nhật đầy đủ các dữ liệu hoàn thuế còn thiếu và có báo cáo tình hình thực hiện cũng như nguyên nhân của việc thực hiện chưa đầy đủ công tác cập nhật dữ liệu hoàn thuế theo quy định tại Quyết định số 4278/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan.

(PA)