Hoàn tiền chậm nộp thuế GTGT

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương về việc hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, ngày 20/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10268/BTC-TCHQ hướng dẫn, việc nộp thuế GTGT và phạt chậm nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay có một số căn cứ pháp lý để ban hành công văn số 10268/BTC-TCHQ đã hết hiệu lực. Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, thì: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trong thời gian chưa bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC hướng dẫn rõ nội dung trên, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo công văn số 10268/BTC-TCHQ ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính.

(T.H)