Hoạt động tại các cục hải quan địa phương

Tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính từ đầu năm tới hết ngày 13/9/2013, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Hải quan Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 22.255 tỷ đồng, bằng 61,12% chỉ tiêu được giao (41.320 tỷ đồng), tăng 22,09% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Từ nay tới cuối năm 2013, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường thu ngân sách như: Tích cực triển khai thủ tục hải quan điện tử; Thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK; Tập trung nguồn nhân lực tiếp nhận hệ thống VNACCS/VCIS; Tăng cường năng lực quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của Hải quan; Tăng cường công tác Kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn kịp thời việc trốn thuế và gian lận thương mại; Tiếp tục thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” bằng các giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng…

** Bình Dương: Theo Cục Hải quan Bình Dương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 17,706 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,841 tỷ USD, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2012; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7,865 tỷ USD, tăng 16,5% so cùng kỳ. Cán cân XNK trong 9 tháng đầu năm 2013, giá trị xuất siêu đạt 1,976 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm 2012 như: dệt may tăng 6,4%, giày da tăng 6,5%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng 7,9%, điện tử tăng 1,6%... Tình hình xuất khẩu đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng khá do giá nguyên liệu nhập khẩu ổn định, các thị trường xuất khẩu chính dần hồi phục.

** Điện Biên: Cục Hải quan Điện Biên cho hay, tình hình thực hiện thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2013 của ngành Hải quan Điện Biên ước đạt 45,405 tỷ đồng, bằng 75,6% chỉ tiêu pháp lệnh giao năm 2013 (60 tỷ đồng). Tính riêng trong quý III/2013, thu ngân sách trên địa bàn của Hải quan Điện Biên ước đạt 28,686 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Điện Biên ước đạt 13,965 triệu USD tương đương 290,9 tỷ đồng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,558 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 9,406 triệu USD.

** Thanh Hóa: Theo báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến ngày 15/9/2013, ngành Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho 58.684 bộ tờ khai hàng hóa với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa ước đạt 3.346,8 triệu USD, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục xuất khẩu cho 27.234 bộ tờ khai với tổng kim ngạch đạt 1.420 triệu USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2012; làm thủ tục cho 31.450 bộ tờ khai hàng hóa nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt 1.926 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2012. Tính đến hết ngày 15/9/2013, ngành Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách ước đạt trên 945,1 tỷ đồng, bằng 70% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao năm 2013 (1.370 tỷ đồng). Từ đầu năm tới nay, ngành Hải quan Thanh Hóa đã kiểm tra sau thông quan đối với 52 doanh nghiệp và ra quyết định ấn định truy thu thuế đạt 17,6 tỷ đồng nộp vào ngân sách.

** Cao Bằng: Theo Báo cáo của Cục Hải quan Cao Bằng, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2013, tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của ngành Hải quan Cao Bằng ước đạt 140,46 tỷ đồng, bằng 70,23% chỉ tiêu được giao năm 2013 (chỉ tiêu được giao là 200 tỷ đồng). Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan Cao Bằng đạt gần 315,2 triệu USD, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ 2012. Từ đầu năm đến giữa tháng 9, ngành Hải quan Cao Bằng đã giám sát thực xuất đối với 8.047 bộ tờ khai, tổng trị giá hàng hóa hơn 791 triệu USD.

(Nhã Tường - tổng hợp từ MOF)