Hoạt động thu ngân sách của hải quan địa phương

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho hay, tính đến hết ngày 30/9/2013, cục đã thu ngân sách được 53.740 tỷ đồng, bằng 74,6% chỉ tiêu được giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2012. Do chu kì nhập khẩu các mặt hàng cuối năm tăng cao, nhất là mặt hàng tiêu dùng, nên số thu nộp ngân sách trong tháng 9/2013 tăng hơn 7% so với tháng 8/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu ngân sách từ thuế nhập khẩu hàng hóa và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu đạt trên 18.200 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng số thu ngân sách của Hải quan TP. Hồ Chí Minh; đạt hơn 84% chỉ tiêu được giao. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2013, công tác chống thất thu qua giá; công tác kiểm tra sau thông quan, công tác chống thất thu qua phân loại, áp mã số tính thuế của ngành Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 500 tỷ đồng.

** Thừa Thiên - Huế: Tin từ Cục Hải quan Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến hết tháng 9/2013, thu ngân sách của ngành Hải quan Thừa Thiên - Huế trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 346,3 tỷ đồng, bằng 60,7% chỉ tiêu giao năm 2013 (570 tỷ đồng). Trong đó, nguồn thu chính trên địa bàn là thuế GTGT từ mặt hàng nhựa đường nhập khẩu, tăng thu 21 tỷ đồng. Đặc biệt là nguồn thu từ thuế nhập khẩu thiết bị máy móc cho dự án đầu tư Nhà máy xi măng Đồng Lâm, với kim ngạch nhập khẩu đạt 27,7 triệu USD, số thuế thu nộp ngân sách đạt 86,26 tỷ đồng, chiếm 27% tổng số thu ngân sách của Hải quan Thừa Thiên – Huế. Từ đầu năm 2013 tới nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 635,76 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 361,30 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 274,46 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012.

** Quảng Ninh: Tính đến hết ngày 30/9/2013, ngành Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.952 tỷ đồng, bằng 66,7% chỉ tiêu được giao năm 2013; Tích cực, chủ động trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, có giải pháp và lộ trình cụ thể, không để nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh. Công tác kiểm tra sau thông quan được tăng cường nhằm đạt kế hoạch tiến hành kiểm tra 42 doanh nghiệp, kết thúc kiểm tra 21 doanh nghiệp tại trụ sở hải quan và 3 doanh nghiệp tại trụ sở doanh nghiệp, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu số thực thu qua kiểm tra sau thông quan. Tính đến ngày 30/9/2013, số thu nộp ngân sách qua kiểm tra sau thông quan đạt 37,5 tỷ đồng, bằng 125% chỉ tiêu được giao. 

(Cát Tường - tổng hợp từ MOF)