Hoạt động thu ngân sách nổi bật tại các cục hải quan địa phương

Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, trong 9 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 863 triệu USD, bằng gần 108% kế hoạch xuất khẩu cả năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 430 triệu USD, khu vực kinh tế tư nhân đạt gần 363 triệu USD, còn lại là khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ cao bao gồm: hạt điều xuất khẩu đạt trên 839 tấn; cát trắng xuất khẩu đạt 754.000 tấn, hải sản xuất khẩu đạt hơn 50.000 tấn, tàu biển xuất khẩu được 12 chiếc có trọng tải từ 37.000 tấn đến 82.000 tấn… Trong 9 tháng năm 2013, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 318 triệu USD, cán cân thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 9 tháng năm 2013, giá trị xuất siêu đạt hơn 545 triệu USD.

** Cục Hải quan Hưng Yên cho biết, tính đến hết tháng 9/2013, thu ngân sách từ thuế XNK trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 1.272,6 tỷ đồng, bằng 126,6% dự toán năm 2013 và bằng 118,3% chỉ tiêu phấn đấu năm. Trong 9 tháng năm 2013, ngành Hải quan Hưng Yên đã tiếp nhận và giải quyết thông quan gần 62.000 bộ tờ khai hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt gần 2,9 tỷ USD. Trong những tháng cuối năm 2013, Hải quan Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp... phấn đấu đến hết năm 2013 thu ngân sách trên địa bàn của Hải quan Hưng Yên đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 165% chỉ tiêu thu cả năm.

(KT - tổng hợp từ MOF)