Hội tri thức khoa học trẻ Việt Nam trao bảng vàng cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ngày 21/4/2015, Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bảng vàng những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trong mặt trận kinh tế xã hội năm 2014 tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Đại diện Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam đã trao bảng vàng "Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế xã hội năm 2014" cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc. Ảnh: Linh Lê. Đại diện Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam đã trao bảng vàng "Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế xã hội năm 2014" cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc. Ảnh: Linh Lê.

Đây là hoạt động thường niên của Hội trí thực khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, chương trình bình chọn những gương mặt tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014 nhằm tôn vinh kịp thời các gương mặt trí thức cả nước  đạt thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế thời gian vừa qua.

Theo ông Lê Phương Minh, Phó Chủ tịch Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam: “Những gương mặt được bình chọn là những trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, công chức- viên chức… có đóng góp thành tích xuất sắc trong năm 2014 trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng phương pháp quản lý sản xuất, kinh doanh tiên tiến; mạnh dạn sáng tạo trong đầu tư, phát triển sản xuất và thực sự tiêu biểu cho tinh thần của trí thực Việt Nam hôm nay”.

Trong năm qua, nhờ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cùng lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tổ chức đưa dự án tự động hóa thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ vào Việt Nam thành công. Dự án góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và quản lỹ chặt chẽ hoạt động XNK, đầu tư và du lịch.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Hội tri thức khoa học trẻ Việt Nam đã vinh danh, trao bảng vàng “Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Trước buổi lễ trao tặng bảo vàng, các trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014 đã dâng hương, báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ).

(Linh Lê)