Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

Vừa qua, Tổng cục Hải quan có nhận được một số phản ánh vướng mắc  khi thực hiện công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời, hướng dẫn các cục hải quan thực hiện thống nhất như sau:

Về hợp đồng vận chuyển, nếu trường hợp doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình hợp đồng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu ghi rõ “không có/ không xuất trình hợp đồng vận chuyển” lên tờ khai hải quan hoặc Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm 2.1 công văn số 875/BTC-TCT.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc thống nhất thực hiện giữa các đơn vị hải quan trong việc thực hiện đóng dấu giáp lai tờ khai hải quan, Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 875/BTC-TCT. Tổng cục hải quan đề nghị các đơn vị chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng mẫu dấu hành chính (dấu tròn) của Chi cục Hải quan để thực hiện việc đóng giáp lai.

(T.H)