Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Để phối hợp thực hiện với cơ quan Thuế trong công tác xử lý khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5554/TCHQ-TXNK gửi các cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho CQHQ trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm mà phát hiện thì thực hiện điều chỉnh thu NSNN theo mẫu C1-07/NS kèm QĐ 759/QĐ-BTC

Trường hợp khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, được hoàn trả ngoài năm ngân sách thì CQHQ nơi người nhập khẩu mở tờ khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền nộp chậm tiền phạt nộp thừa theo mẫu 01/LHT kèm TT 28/2011/TT-BTC.
Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được CQHQ hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc được hoàn thuế nội địa trước đó với CQ thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.
 
Công văn được áp dụng từ ngày 19/05/2014.
 
(T.H)