Hướng dẫn khai hải quan thép bị áp thuế chống bán phá giá

Sau khi nhận được Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5/9/2014 và Thông báo kèm theo Quyết định số 7896/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu vào Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện áp dụng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về phạm vi, đối tượng, mức thuế, thời hạn áp dụng và xử lý mức chênh lệch thuế chống bán phá giá:  Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào Quyết định số 7896/QĐ-BCTngày 5/9/2014 kèm theo Thông báo của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá để thực hiện theo quy định.

Về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục thu nộp và hoàn trả thuế chống bán phá giá, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 về việc áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp của Bộ Tài chính.

Khi khai báo trên tờ khai hải quan các doanh nghiệp nhập khẩu cần lưu ý:

- Với thủ tục khai hải quan điện tử: doanh nghiệp ghi mã áp dụng mức thuế CBPG theo bảng mã tại Công văn này vào ô đầu tiên trong chỉ tiêu “mã áp dụng thuế suất/mức thuế” 

- Với thủ tục khai hải quan thủ công: sử dụng Tờ khai HQ/2012-NK của Thông tư 15/2012/TT-BTC, khai thuế CBPG vào tiêu chí 27 trên tờ khai và đổi tên tiêu chí này thành “Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá”.

Về biên lai thu tiền thuế chống bán phá giá, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời sử dụng mẫu 02/HNK ban hành kèm theo Quyết định 723/QĐ-BTC ngày 21/3/2012 của Bộ Tài chính để thu thuế chống bán phá giá trong trường hợp cơ quan hải quan trực tiếp thu tiền mặt cho đến khi có mẫu biên lai mới, lãnh đạo Chi cục phụ trách trực tiếp ký và đóng dấu treo của đơn vị và thực hiện như sau:

- Trường hợp tờ khai có nhiều mặt hàng, không có thuế TTĐB nhưng có thuế chống bán phá giá thì sửa ô “Tiền thuế TTĐB” thành “Tiền thuế chống bán phá giá”.

- Trường hợp tờ khai có cả thuế TTĐB và thuế chống bán phá giá thì viết thành 2 biên lai thu thuế. Một biên lai thu thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế BVMT, một biên lai thu thuế chống bán phá giá.

(T.H)