Hướng dẫn số tờ khai trên hệ thống VNACCS

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn rõ việc sử dụng số tờ khai do hệ thống VNACCS cấp để thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý khác như thuế, kho bạc, ngân hàng, đăng kiểm, cơ quan kiểm tra chuyên ngành liên quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trước vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trên hệ thống VNACCS, số tờ khai gồm 12 ký tự được cấp tự động và có ký tự thứ 12 là 0 với lần đăng ký đầu tiên. Quá trình khai sửa đổi, bổ sung tờ khai này trong thông quan thì 11 ký tự đầu tiên của tờ khai đã được hệ thống cấp được giữ nguyên, ký tự thứ 12 sẽ tăng lần lượt theo từng lần khai sửa đổi bổ sung. Vì vậy, một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan có thông tin số tờ khai thì chỉ sử dụng 11 ký tự đầu tiên của số tờ khai để thực hiện việc quản lý.

(T.H)