Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố

(eFinance Online) - Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố. 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố

Ngày 22/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5414/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố. Theo đó:

- Hồ sơ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố gồm:

+ Tờ khai hải quan: Sử dụng tờ khai hải quan giấy – mẫu HQ/2015/XK ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

+ Chứng từ khác quy định tại Điểm b.2, b.3, Khoản 1, Điều 51 Thông tư 38.

- Xử lý hàng hóa khi hệ thống hoạt động trở lại:

+ Lô hàng quá cảnh đã mở tờ khai hải quan giấy: tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu khỏi Việt Nam và lưu hồ sơ thanh khoản riêng.

+ Những lô hàng tiếp sau: thực hiện theo đúng quy định và đăng ký tờ khai độc lập trên hệ thống VNACCS hiện hành.

Đồng thời, Công văn 5414/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về:

- Trách nhiệm của người khai hải quan.

- Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh nhập.

- Trách nhiệm Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh xuất.

(T.H)