Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu xe ô tô, cụ thể tại một số Cục Hải quan địa phương không chấp nhập Purchase Order (PO) như một chứng từ tương đương hợp đồng khi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan; hoặc yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký với hãng xe ở nước ngoài cho từng chiếc xe nhập khẩu.

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô

Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan có văn bản số 1193/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục NK xe ô tô. Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp nộp PO cho cơ quan hải quan thể hiện được các điều khoản của một bản hợp đồng mua bán hàng hóa (tên của bên bán, bên mua; tên hàng; số lượng; đơn giá; thời gian, điều kiện giao hàng được quy định theo Incoterms; điều kiện thanh toán…), đủ làm cơ sở cho cơ quan hải quan xác định được chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế của hàng hóa thì cơ quan hải quan chấp nhận như một chứng từ tương đương hợp đồng để làm thủ tục hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc hướng dẫn người khai hải quan nộp/ xuất trình cho cơ quan hải quan chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu xe ô tô. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự cho lô hàng xe ô tô nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thì khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tiếp theo tại cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nộp/ xuất trình PO trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng đại lý nêu trên.

(T.H)