Kê khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 108/TCHQ-GSQL, hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo công văn này, khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập hoặc từ nội địa đến kho ngoại quan và ngược lại, hoặc từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan kê khai đầy đủ tiêu chí số 20 và 32 (đăng ký chuyển cửa khẩu) trên mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và không yêu cầu người khai hải quan phải nộp Đơn xin chuyển cửa khẩu.

Theo quy định về việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm theo Thông tư số 183/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, tại ô 20 (đăng ký vận chuyển), người khai hải quan khai hàng nhập kho ghi thời gian dự kiến vận chuyển (khai rõ từ ngày, giờ bắt đầu vận chuyển và ngày, giờ kết thúc vận chuyển); tuyến đường (khai rõ lộ trình theo tuyến đường quốc lộ nơi phương tiện vận chuyển hàng hóa đi qua).

Ví dụ: Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập (ô số 8): Chùa Vẽ - Hải Phòng đến địa điểm kho ngoại quan (ô số 2): KCN Yên Phong - Bắc Ninh thì khai: Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A; Loại phương tiện: Khai rõ loại phương tiện, ví dụ: ô tô, xe đầu kéo…

Phần theo dõi hàng xuất kho ngoại quan, ô 32 (đăng ký chuyển cửa khẩu) tuyến đường, thời gian, phương tiện khai như hướng dẫn tại ô số 20.

(PV)