Khắc mẫu dấu theo Thông tư số 19/TT-BTC

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất việc khắc mẫu dấu “Tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật” tại tiết d2, khoản 2, điều 5, Thông tư 19/2014/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định tại Tiết d2, Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 19/TT-BTC ngày 11/02/2014 có quy định đóng dấu dùng cho “tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật”. Mẫu dấu “tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật” không phải là dấu nghiệp vụ quy định tại Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Tuy nhiên, để cải cách thủ tục hành chính, theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, tùy theo từng đơn vị có nhu cầu khắc thêm mẫu dấu nêu trên để phục vụ công việc thì thực hiện khắc mẫu dấu “Tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật” thống nhất như sau:

- Mẫu dấu màu đỏ;

- Gồm 2 dòng sử dụng font chữ Time New Roman, Dòng 1: TÁI XUẤT HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG, Dòng 2: THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT;

- Cỡ chữ 10;

- Kiểu chữ IN HOA, đứng, đậm;

- Căn lề giữa hình chữ nhật, spacing before 0pt, spacing after 0pt;

- Khung chữ nhật bao quanh có kích thước 7cm x 1,5cm bằng nét liền mảnh cỡ 1pt.

Mẫu dấu khắc như sau:

TÁI XUẤT HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

(T.H)